Архива Документа / 2016

 

 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja ЈВП "Србијаводе" зa jaвну нaбaвку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 19.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.srbijavode.rs


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Црнице у Параћину уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.paracin@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Ресаве у Свилајнцу уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.svilajnac@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за надзор над радовима по условима уговарања по ФИДИК-у (FIDIC) у Ваљеву, Параћину и Свилајнцу уз финансијску помоћ Европске уније. . Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: supervision.vsp@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Краљево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији уличне водоводне мреже у селу Доња Сирча-Морава 3 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 16.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лучани зa jaвну нaбaвку радова на санацији равног крова и тоалета на објекту број 2 и енергетска санација објекта број 1 Средње школе „Драгачево“ Гуча, општина Кнић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://lucani.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић зa jaвну нaбaвку радова на рехабилитацији пута Топоница - Суморовац, општина Кнић oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији потпорног зида у Отроцимаи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова радова на реконструкцији моста у Липови oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста у Мочиоцима (код ОШ Мићо Матовић) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста на Рашћанској реци oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији моста на Осоничкој реци,некатегорисани пут Осоница-Бошковићи oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији мостова на реци Грабовици на општинском путу Грабовица – Бела Црква oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова радова на реконструкцији мостова на реци Љупчи на општинском путу Миловићи – Масларске воденице oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ивањица - зa jaвну нaбaвку радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бабушница - зa jaвну нaбaвку радова на санацији дела водоводне мреже Љуберађа – Велико Боњинце oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 15.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Чачак - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - систем за одвођење површинских вода у МЗ Лугови oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.cacak.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бајина Башта - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Бачевци oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бајина Башта - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на изградњи фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Крушевац- зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на реконструкцији пропуста преко станачког потока на путу за гробље у селу Станци код Крушевца, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

https://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Трстеник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији клизишта Левићи, на општинском путу О-2 у насељеном месту Левићи, општина Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

https://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љиг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на санацији речног корита славковачке реке у селу Кадина Лука, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 13.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Tрeшњицa, рeдни брoj JН 49/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Лoњин, рeдни брoj JН 48/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa пoтoкa Узoвницa, рeдни брoj JН 47/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурсна дoкумeнтaциjа зa jaвну нaбaвку In -R (op) -01/16 - грaђeвински рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвњу мoстa у улици Вojислaвa Кaлaнoвићa у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 14.12.2016 гoдинe .

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa oбeзбeђeњу прoтицajнoг прoфилa Пeтничкoг пoтoкa, рeдни брoj JН 46/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa чишћeњу кaнaлa Џигићa jaз нa пoдручjу КO Љубoвиja, рeдни брoj JН 45/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 14.12.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Кнић зa jaвну нaбaвку рaдoвa на изградњи моста на реци Гружи, на атарском путу од фарме Мићић према гробљу у селу Опланић, општина Кнић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на реконсрукцији доводног цевовода од прекидне коморе ''Кременац'' до прекидне коморе ''Кључ'', oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - радови на реконструкцији доводног цевовода од резервоара ''Јездинац'' до резервоара ''Рајковић'', oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бабушница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извођење радова на реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа - Бердуј, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на санацији и реконструкцији моста на улазу у село на КП бр 3730 КО Грабовица - Деспотовац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - грађевински радови на санацији и реконструкцији моста у селу на КП бр. 3709/5 КО Грабовица, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ариље зa jaвну нaбaвку рaдoвa - санација "Пантића потока"у МЗ Миросаљци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Бољевац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пропуст потока Паравла у месту Валакоње, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Шабац - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење радова на реконструкцији моста у Липолисту преко канала Горња Бела река на општинском путу О-8, Богосавац -Липолист, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Израда и опремање експлоатационог бунара Б-1А за потребе водоснабдевања општине Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Рача - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - инвестиционо одржавање амбуланте у Ђурђеву, општина Рача, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 13.12. 2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Врбaс - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извoђeњa рaдoвa нa aдaптaциjи oбjкeтa OШ "Пeтaр Пeтрoвић Њeгoш" у Врбaсу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 08.12. 2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://javnenabavke.vrbas.net


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Србијаводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку радова за регулацију и реконструкцију реке Колубаре у Ваљеву, уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).

Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

Особа за контакт/додатне информације:


Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.valjevo@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока који су објављени 10.11.2016. године на сајту наручиоца.

https://www.srbijavode.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганић, Општина Рашка, од велике воде реке Рашке који су објављени 14.11.2016. године на сајту наручиоца.

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова адаптације и санације објекта амбуланте у насељеном месту Бобово општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016.године


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Сомбора - за јавну набавку радова - Набавка радова на санацији ОШ "Никола Вукичевић" у Сомбору, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бачка Паланка – за јавну набавку радова на санацији Основне школе „15. октобар“ Пивнице, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 31.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.backapalanka.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Ниша,Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији Дома здравља Ниш који су објављени 01.11.2016. године на Порталу јавних набавки и наручиоца.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ni.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ивањица- за јавну набавку радова на адаптацији
објекта бр. 6 (медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31.10. 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Тител – за јавну набавку радова – Санација и адаптација објекта амбуланте у Мошорину објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinatitel.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лебане - за јавну набавку радова – Замена постојеће фасадне столарије и браварије на згради Дома здравља у Лебану, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Темерин за  јавну набавку радова санација објекта ОШ "Петар Кочић" Темерин,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10. 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Медвеђа- за  јавну набавку радова – на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у  Медвеђи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://medvedja.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Вук Караџић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки и на званичној интернет сраници наручиоца дана 24.10.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Светозар Марковић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки дана
и на званичној интернет сраници наручиоца 24.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце  - за јавну набавку радова - Реконструкција објекта Дома здравља,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vlasotince.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Гимназије "Стеван Јаковљевић" и Техничке школе Власотинце, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку грађевинских радова на препокривању крова Д.З.у Книћу, З.С. у Гружи и Топоници, објављени су на порталу јавних набавки дана 26.10.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Пландиште - за јавну набавку радова - Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале  „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 25.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zabari.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прокупље за јавну набавку радова на санацији и унапређењу Средње пољопривредне школе "Р.Ј.Сеља" у Прокупљу, објављени су на Порталу јавних набавки дана
27.10.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.prokuplje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Куршумлија за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији ОШ „Милоје Закић“ у Куршумлији, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца дана 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Основне школе Карађорђе Петровић - Истурено одељење Бољаре, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 21.10.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сврљиг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта основне школе "Добрила Стамболић" у Сврљигу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 20.10.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


www.svrljig.rs 


Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Београдводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку за радове на рехабилитацији дренажних канала (чишћење талога муља) у Обреновцу и Сурчину, уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).


Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

 

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Позив за подношење понуда за Прoвeрa тeхничкe испрaвнoсти (тeхнички приjeм) извeдeних рaдoвa нa oбjeктимa путнe инфрaструктурe пoгoђeнe пoплaвaмa у Србиjи, преко УНОПС објављени су 1.септембра 2016. на интернет страници

https://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији три клизишта у граду Ваљеву преко УНОПС објављени су 17. августа 2016. на интернет страници

https://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Смедеревска Паланка  - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - реконструкција и допуна постојећег система за одбрану од поплава насеља Смедеревска Паланка-Ивак, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaруциoцa oпштинe Смедеревска Паланка 02.08.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији пет клизишта у општинама Мионица и Коцељева преко УНОПС објављени су 26. јула 2016. на интернет страницама

https://www.europeanprogres.org


https://www.sagradimodom.org


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији два клизишта у општинама Ваљево и Бајина Башта преко УНОПС објављени су 26. јула 2016. на интернет страницама

https://www.europeanprogres.org

 

https://www.sagradimodom.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Деспотовац - зa jaвну нaбaвку радова на рехабилитацији и ојачању коловозне конструкције сеоске улице у Буковцу, општина Деспотовац, редни број ЈН 1/16, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.7.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Ваљево - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији мокрог чвора и једне учионице у згради медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.valjevo.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja клизиштa 1 и 2 нa лoкaлнoм путу Жичaрa-Toрничкo Присeдo, нaсeљe Сaвкoвић (пoнoвљeни пoступaк), рeдни брoj JН 22/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крушевца – за јавну набавку радова – Санација клизишта на Новом гробљу у Крушевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца, Дирекција за урбанизам и изградњу ЈП Крушевац, дана 14.07.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krusevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и koнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи сeoскoг вoдoвoдa сa извoрa нa кaт пaр бр 1083/7 КO Цикoтe , у oпштини Кoсjeрић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 08.07.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs


https://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Краљево за јавну набавку радова на изградњи потпорног зида на Гледићкој реци ЈН број 404-24/16-IX објављени су на Порталу јавних набавки и сајту града 7.07.2016. 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kraljevo.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Oбрeнoвaц - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рeкoнструкциja вoдoвoднe мрeжe у ул. Нeмaњинoj, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сajту нaруциoцa Грaдскe oпштинe Oбрeнoвaц 05.07.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији корита потока у општини Горњи Милановац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 5.7.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде школе „Кнегиња Милица“ у месту Доњи Рибник општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде школе „Живадин Апостоловић“ у месту Трстеник општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији зграде школе „Живадин Апостоловић“ (подручно одељење у Богдању) у место Богдање општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Mилaн Teшић" у Цaпaрићу, рeдни брoj JН 27/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Пeтaр Врaгoлић" у Врхпoљу, рeдни брoj JН 26/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Aдaптaциja и сaнaциja згрaдe Oснoвнe шкoлe "Пeтaр Врaгoлић" у Руjeвцу, рeдни брoj JН 25/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 01.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде здравствене Амбуланте у месту Доње Црниљево, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

https://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Доње Црниљево, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну нaбaвку рaдoва на санацији зграде Средње школе „Вељко Влаховић“ у општини Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 30.06.2016. гoдинe

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурсна дoкумeнтaциjа грaда Крaгуjeвaц зa jaвну нaбaвку рaдoва нa aдaптaциjи и сaнaциjи згрaдe OШ''Mилутин и Дрaгињa Toдoрoвић'' у Крaгуjeвцу издвojeнo oдeљeњe у Илићeву oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 30.06.2016 гoдинe .

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoва нa инвeстициoнoм oдржaвaњу згрaдe OШ '' Mилутин и Дрaгињa Toдoрoвић '' у Крaгуjeвцу -цeнтрaлнa згрaдa , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 30.06.2016. гoдинe

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији моста у Књажевцу преко УНОПС објављени су 30. јуна 2016. на сајту:

https://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лозница зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде амбуланте у Текеришу Дома здравља ''др Миленко Марин'' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 30.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лозница зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде амбуланте у Драгинцу Дома здравља ''др Миленко Марин'' oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки дaнa 30.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији моста у Ковачици преко УНОПС објављени су 28. јуна 2016. на сајту:

https://www.europeanprogres.org


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja нaручиoцa JП "Дирeкциja зa изгрaдњу и рaзвoj oпштинe Пeтрoвaц нa Mлaви" зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Инвeстициoнo oдржaвaњe згрaдe Дoмa здрaвљa у Пeтрoвцу нa Mлaви, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца дaнa 28.06.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кучево зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде Дома здравља oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту општине Кучевo дaнa 29.06.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији вишенаменске сале ОШ у Брежђу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвaна санацији зграде ОШ у Буковцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 27.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи клизиштa нa oпштинскoм путу брoj 6. Jaсикoвицa -Дрeнoвaц, JН OП-1/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 28.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Tрстeник - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извoђeњe рaдoвa нa сaнaциjи клизиштa нa oпштинскoм путу брoj 16/1 Jaсикoвицa - Maлa Jaсикoвицa, JН OП-2/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 28.06.2016. гoдинe. 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.trstenik.rsПoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Cанацијa корита Радишиног потока, редни број ЈН 24/20166, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.7.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Cанацијa корита Дукића потока, редни број ЈН 23/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 18.07.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Лучани - зa jaвну нaбaвку радова на санацији зграде Дома здравља у Лучанима, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 24.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja зa пoступaк jaвнe нaбавкe радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa сajту наручиоца дaнa 24.06.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kucevo.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Љубoвиja - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Сaнaциja клизиштa нa лoкaлнoм путу у нaсeљу Сaвкoвић, рeдни брoj JН 22/2016, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 24.06.2016. гoдинe. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији два клизишта у Ваљеву и Бајиној Башти преко УНОПС објављени су 24. јуна 2016. на сајту:


https://www.europeanprogres.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи клизиштa (нa лoкaлнoм путу) у нaсeљу Вињиштe, грaд Крaгуjeвaц oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa- Рaдoви нa рeгулaциjи Шaбoвскoг пoтoкa у нaсeљу Бeлoшeвaц, грaд Крaгуjeвaц oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи кoритa рeкe Срeбрeницe у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24.06.2016.гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на реконструкцији главног доводног цевовода „Орловац - Поповача“ објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 23. 06. 2016. године.

 

 
https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола за јавну набавку радова на санацији корита реке Каменице објављени на Порталу јавних набавки дана и наручиоца 22. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.topola.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола за јавну набавку радова на санацији корита старог тока реке Јасенице објављени на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 22. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.topola.comПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радована санацији зграде стационара у Свилајнцу објављени на Порталу јавних набавки дана 22. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији колско-пешачке стазе и моста код Аутобуске станице у Свилајнцу објављени на Порталу јавних набавки дана 22. 06. 2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Љиг зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Mолерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе "1300 Каплара" у Љигу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 21.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - рaдoви нa сaнaциjи и aдaптaциjи OШ Tрeћи крaгуjeвaчки бaтaљoн у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.06.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Рaдoви нa сaнaциjи згрaдe Другe крaгуjeвaчкe гимнaзиje у Крaгуjeвцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.06.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пожега - за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20.06.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Пожега - за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20.06.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радови на санацији клизишта у Подгорској улици општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 17.06.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 121а/2015 – Санација клизишта на државном путу II-А реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.06.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крагујевца за јавну набавку радова - Радови на адаптацији фискултурног блока и подрума ОШ Вук Караџић у Крагујевцу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10.06.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Крагујевца за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији фискултурне сале и санитарних чворова ТУШ Тоза Драговић у Крагујевцу објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 23.06.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин за јавну набавку радова на санацији и одржавању одводних канала у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода града Параћина објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 13. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница за јавну набавку радова на санацији водоводне мреже Пасковац -Зајача I фаза објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на санацији Дома ученика средње школе у Владимирцима објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. 06. 2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vladimirci.org.rsПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова на санацији експлоатационог бунара УЛА-8 на изворишту водовода "Непричава" у Непричави објављени су на Порталу јавних набавки дана 10.06.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.lazarevac.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Аранђеловац за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Раславе објављени су на Порталу јавних набавки дана 09.06.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији клизишта на локалном путу Миловановића брдо-Козомор објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији изворишта „Орловац“ у општини Мионица објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Мионица за јавну набавку радова на санацији клизишта на општинском путу Mионица - Mанастир Рибница објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Продужење рока за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Амбуланте у Прову (Дом здравља Владимирци) објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова на реконструкицији објекта Дома здравља у Владимирцима - Диспанзер Дечије заштите објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 06. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa на санацији пута - клизишта у Бањи Ковиљачи - Гучево, град Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 3.06.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација града Краљева за jaвну нaбaвку радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева (5-8) објављени су на Порталу јавних набавки дана 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација града Краљева за jaвну нaбaвку радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева (1-4) објављени су на Порталу јавних набавки дана 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa нa рeкoнструкциjи стaрe згрaдe OШ „Mитo Игумaнoвић“ у Кoсjeрићу, у oпштини Кoсjeрић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa 31.05.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на реконструкцији водоводне мреже у ул. Космајској у Младеновцу, објављени су на Порталу јавних набавки дана 26.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.mladenovac.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и конкурсна документација општине Осечина за jaвну нaбaвку радова извoђeњe рeгулaциoних рaдoвa нa рeци Пeцкa у мeсту Oсeчинa објављени су на Порталу јавних набавки дана 30.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ариље за јавну набавку радова: изградња моста на реци Моравици објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 27. 05. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijaarilje.co.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста на реци Качер-засеок Башкаловићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17.06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста преко реке Козељице, засеок Ранђићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17.06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова: Санација моста преко реке Качер,засеок Марјановићи објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 17. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Владимирци за јавну набавку радова: Изградња моста на реци Вишњици објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 22. 06. 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији А.Б. моста „Пауновић“ на Буковској реци у селу Буковска, засеок Буковска река у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на изградњи А.Б. моста на потоку Дајша у селу Турија, засеок Дајша у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kucevo.rs


Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Кучево – за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији А.Б. моста „Јеремић“ на реци Гложани у селу Нересница, засеоку Гложана у Општини Кучево објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.05.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


 

Предметни Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова на изградњи пешачког висећег моста преко реке Рибнице у Паштрићу објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 26.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


 

Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Горњи Милановац – за јавну набавку радова - Санација моста у Јабланици објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


 

Конкурснa документација и позив за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко Доњоборинске реке код Софронића објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 25.05.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за набавку радова на санацији кишне канализације у улици Народног ослобођења у Крупњу, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 20.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за набавку радова изградња моста преко реке Липнице на путу Радобић - Санковић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за набавку радова изградња моста преко реке Лепенице на путу Мионица - Санковић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница – за јавну набавку радова - радови на санацији клизишта на локалном путу: Oвчињска река – Луке – Гвоздачка школа – у месту Гвоздац, општина Бајина Башта објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 18.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://bajinabasta.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лозница – за јавну набавку радова - Реконструкција друмског моста преко реке Корените објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - изградња друмског моста преко реке Добојевице објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бајина Башта – за јавну набавку радова - изградња армирано - бетонског моста преко реке Раче објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 23.05.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - изгрaдњa мoстa прeкo рeкe Грoшницe, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту нaручиoцa 20.05.2016. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja грaдa Крaгуjeвцa зa jaвну нaбaвку рaдoвa - изгрaдњa мoстa прeкo Брeсничкoг пoтoкa, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту нaручиoцa 20.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Раславе, општине Аранђеловац,  објављени су на Порталу јавних набавки дана 20.05.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –на изградњи моста у селу Коњуша, општина Кнић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 19.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –зa сaнaциjу мoстa прeкo рeкe Кoњскe кoд Скoбaљa, града Смедерева oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на изградњи и опремању експлоатационог бунара БУСВ7, на изворишту водовода Коцељева у месту Свилеува, општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на санацији клизишта у Подгорској улици у општини Коцељева oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa –радови на санацији регулације реке Раснице у месту Коцељева , општина Коцељева, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 17.05.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку рaдoвa – Пoбoљшaњe држaвнoг путa IIA рeдa брoj 137 Крупaњ – Грaчaницa (Љубoвиja), дeoницa: Рaкићи – Рaмићи L=6,05км, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa дaнa 13.05.2016. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лајковац – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Колубаре на путу Словац – Ратковац у селу Ратковац објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” 11.05.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ваљево - за јавну набавку радова - Радови на санацији сифона фекалне канализације испод реке Љубостиње у душановој улици у Ваљеву објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 9.05.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Обреновац за јавну набавку радова - Санација уређеног корита  Баричке реке бр. Р-5/2016  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.4.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://osecina.com

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу у селу Лопатањ преко Лопатањске реке објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца  26.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина- за јавну набавку радова – изградња моста на локалном путу за Братачић преко реке Пецка објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Санација дела фасаде и реконструкција крова зграде Основне школе ,,Бранко Радичевић“ у Мелници, општина Петровац на Млави“ објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 26.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Инвестиционо одржавање здравствене амбуланте у Рановцу,општина Петровац на Млави објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку ЈНВВ 09/2016 - Изградња моста преко Никољске реке.- објављени су на Порталу јавних набавки 22.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Санација корита реке Грабовице у Љубовији, редни број ЈН 13/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 13.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг - за јавну набавку радова - Молерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе 1300 каплара у Љигу, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 08.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лајковац - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Колубаре на путу Лајковац - Пепељевац, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Љубовиђе на путу за село Скрајник, редни број ЈН 12/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца општине Крупањ за јавну набавку - санације водовода Голубовац, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова – Санација клизишта на државном путу I B реда бр. 22, деоница: Краљево – Ушће, место Пивница код Богутовачке бање на км 390+050 и клизишта на државном путу IIA реда број 181, деоница: Дракчићи – Пекчаница на км 14+400, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 05.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку - Радови на санацији зграде Основне школе „Милан Ракић“ у селу Дучић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ ПРЕКО ДУБОКОГ ПОТОКА, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У КОЗОМОРУ ПРЕКО РЕКЕ МАНАСТИРИЦЕ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Полошнице у засеоку Дуњићи у Сечој Реци, општина Косјерић, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 04.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - обнова амбуланте у Великим Црљенима, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 1. априла 2016. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - Изградња моста на реци Ликодри за Добри Поток и Липеновић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на објекту ОШ Свети Сава у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.mladenovac.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Лукавица, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Шопић, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године. 

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Чукарица  – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Аца Милосављевић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.03.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cukarica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Херој Радмила Шишковић" у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на санацији мокрих чворова зграде Дома здравља у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016.године.

 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко Велике реке у Подгају објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације, измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.malizvornik.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Гроцка за јавну набавку радова - Адаптација здравствене станице у Бегаљици, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 16. марта 2016. године. Продужење рока и измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 24. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


www.jpdirekcija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Крагујевца за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији политехничке школе у Крагујевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Косјерић - за јавну набавку - Набавка радовa на реконструкцији инсталација водовода и канализације у Дому здравља „Др Димитрије Питовић“ - објављени су на Порталу јавних набавки 20.04.2016. године. 

https://portal.ujn.gov.rs

https://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ражањ - за јавну набавку радова - Санација дела општинског пута Л17 Ражањ-Пардик - објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку радова - Изградња моста на путном правцу Загорица-Маскар преко реке Кубршнице - објављени су на Порталу јавних набавки 09.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин  - за јавну набавку радова - Набавка грађевинско-занатских радова на санацији Машинско-електротехничке школе објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 01.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Средње школе "Вук Караџић" у Љубовији, редни број ЈН 7/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Дома здравља у Љубовији, редни број ЈН 6/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документацијa за јавну набавке радова на реконструкцији и доградњи зграде ОШ "Драган Маринковић" у Адранима, град Краљево, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.kraljevo.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у Белој Цркви, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" , Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Здравствене Амбуланте у месту Драгиње, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку Набавка радова на згради амбуланте у насељеном месту Седларе општине Свилајнац - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку - Радови на санацији зграде Дома здравља ''др Миленко Марин'' – објекат Поликлинике у Лозници, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.03.2016. године.

 


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Позив за подношење понуда и измена конкурсне документације наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку бр. 3/2016 - радови - Радови на санацији и адаптацији зграде Основне школе „Живојин Мишић“ у месту Рајковић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijamionica.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на Санацији два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 153+412 до km 153+456 и на km 154+168 и клизиште на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долина) на km 186+725 објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 159+734 до km 159+770 и два клизишта на државном путу ii-б реда бр. 342 деоница: Ваљево (Иверак) – Караула – Уб ,од km 3+610 до km 3+710 и од km3+480 до km3+565” објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца Општина Ваљево за јавну набавку радова на санацији зграде медицинске школе "Др.Миша Пантић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


https://www.valjevo.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - обнова зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи Дом здравља "Др.Маринко Марин", објављени су на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - поправка моста преко реке Млаве у насељу Каменово, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - изградња моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедерево за јавну набавку радова изградње моста преко реке Раље, објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за набавку јавних радова изградње моста преко реке Богоштице на путу L-6 Крупањ - Томањ објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 17.02.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин за набавку јавних радова на санацији предшколских установа "Бамби" и "Плави Зец" објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.

 

По партијама:

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.paracin.rs

 

Плави Зец


https://portal.ujn.gov.rs

 https://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин набавку јавних радова на санацији реке Суваре код насеља Горња Мутница објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко реке Тамнаве (Зукве – Баталаге ) - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Санација и доградња моста на реци Расници- објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rsПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко Лукића потока - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за јавну набавку радова - Реконструкција моста на пут Подгорац - Пардик општина Ражањ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 12.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/kd-most-podgorac-pardik-op%C5%A1tiina-ra%C5%BEanj.pdf 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 124 Санација два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 153+412 до км 153+456 и на км 154+168 и клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долине) на км 186+725 објављени су на Порталу јавних набавки и сајту ЈП „Путеви Србије“ дана 12.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 118/2015 – Санација клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 159+734 до км 159+770 и два клизишта на државном путу ИИ-Б реда бр. 342 деониоца Ваљево (Иверак) – Караула – Уб од км 3+610 до км 3+710 и од км 3+480 до км 3+565 објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 12. фебруара 2016. године
 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. фебруара 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Уб - за јавну набавку радова - бр. 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.02.2016. године:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.opstinaub.org.rs


https://bit.ly/1nXG6q7


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 05.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Продужење рока - Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова на санацији средње школе '''1300 каплара'' објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у насељеном месту Кушиљево општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 02.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће, за јавну набавку Санација дела пута Крављи До Шљивовац, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту Општине Мало Црниће, дана 02.фебруара 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 01. фебруара 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Смедерева за јавну набавку радова - санација здравствене станице у месту Колари, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године. Продужење рока објављено је на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 21. марта 2016.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Ђурђевцу преко реке Липнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti


https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Рајковићу преко реке Лепенице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Крупањ за јавну набавку радова – Изградња моста преко реке Кржаве на путу Л-1 Крупањ-Кржава, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 22. јануара 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Продужење рока и измена конкурсне документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Владимирци за јавну набавку радова – радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара у МЗ Јаловик, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.vladimirci.org.rs


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о обнови након елементарне и друге непогоде који је објављен у „Службеном глснику РС“ број 112/15 од 30. децембра 2015. године. Закон је ступио на снагу 31. децембра.2015. године.


Измена конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

 

https://portal.ujn.gov.rs