Надлежности

Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који се односе на: координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Министарство за јавна улагања врши стручну оцену реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања.