Информатор о раду

Информатор о раду  Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја можете преузети овде

 


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја


Законом о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) је утврђено да је рад органа државне управе јаван и да су органи државне управе дужни да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Формулар за подношење захтева можете преузети овде