Организациона структура

Марко Благојевић
 

Министарством за јавна улагања руководи министар Марко Благојевић. 

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству за јавна улагања је у припреми.