Закони и уредбе

 

Закони

 


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о обнови након елементарне и друге непогоде који је објављен у „Службеном глснику РС“ број 112/15 од 30. децембра 2015. године. Закон је ступио на снагу 31. децембра.2015. године.


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је 16. јула 2015. године Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији. Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 


Уредбе

 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023), министар за јавна улагања доноси Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга министарства за јавна улагања.


На основу члана 185. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) и члана 48. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Министарства за јавна улагања, број 110-00-6/2024-01 од 13.02.2024. године, министар за јавна улагања доноси програм усавршавања запослених који обављају послове јавних набавки у Министарству за јавна улагања.


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. августа 2023. године усвојила Одлуку о допуни одлуке којом се проглашава за елементарну непогоду јак олујни ветар, град и киша проузрокована климатским променама, којa je у јулу 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: градске општине града Београда – Чукарица и Барајево.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 18. августа 2023. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, оштећених услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 18. августа 2023. године усвојила Одлуку о проглашењу престанка елементарне непогоде на делу територије Републике Србије.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 18. августа 2023. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених зграда услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 18. августа 2023. године усвојила Одлуку о допуни одлуке којом се проглашава за елементарну непогоду јак олујни ветар, град и киша проузрокована климатским променама, којa je у јулу 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Лесковац, Пожаревац, Вршац, Чачак, Јагодина и Ваљево, Врбас, Жабаљ, Александровац, Бољевац, Оџаци, Дољевац, Ћићевац, Ражањ, Мајданпек, Нови Бечеј, Кула, Трстеник, Гаџин Хан, Србобран и Богатић и градске општине града Београда – Гроцка, Лазаревац, Нови Београд, Стари град, Младеновац, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Сурчин, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. августа 2023. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. августа 2023. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 2. августа 2023. године усвојила Одлуку којом се проглашава за елементарну непогоду јак олујни ветар, град и киша проузрокована климатским променама, којa je у јулу 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: градови Нови Сад, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Ниш, Панчево, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице и општине Пожега, Ариље, Бач, Бачка Паланка, Беочин, Владимирци, Инђија, Велико Градиште, Ириг, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Рума, Сечањ, Стара Пазова, Темерин и Шид.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 13. јула 2023. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 13. јула 2023. године усвојила Одлуку о допуни одлуке којом се проглашава за елементарну непогоду поплава којa je у мају и јуну 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за град Лесковац.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 


Влада Србије је на седници одржаној 22. јуна 2023. године усвојила Уредбу о о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године.


Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 6. јула 2023. године усвојила Одлуку о допуни одлуке којом се проглашава за елементарну непогоду поплава којa je у мају и јуну 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Димитровград, Уб, Голубац, Осечина, Сечањ и градске општине Младеновац и Гроцка.


Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 19. јуна 2023. године усвојила Одлуку којом се проглашава за елементарну непогоду поплава којa je у мају и јуну 2023. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: градови Нови Пазар, Крушевац, Бор, Чачак, Лозница, Јагодина, Прокупље, Краљево, Крагујевац и општине Аранђеловац, Александровац, Лучани, Топола, Рача, Лебане, Дољевац, Рековац, Aриље, Алексинац, Свилајнац, Параћин, Сокобања, Деспотовац, Сјеница, Коцељева, Владимирци, Бабушница, Бољевац, Врњачка Бања, Ћуприја, Ћићевац, Ражањ, Трстеник, Медвеђа, Куршумлија, Брус, Владичин Хан, Житорађа, Блаце, Кучево, Смедеревска Паланка и део територија: Града Шапца и Ужица, и општина Петровац на Млави, Трговиште, Бојник, Пожега, Беочин, Ириг, Прибој, Жагубица, Ивањица, Косјерић, Варварин, Мајданпек и градске општине Лазаревац.


Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 29. децембра 2022. године усвојила Уредбу о о утврђивању државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у новембру 2022. године.

 

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 27. децембра 2022. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде  - поплаве која је у новембру 2022. године захватила део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Рашка, Нови Пазар и Тутин.


Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Републике Србије је Закључком 05 број: 110-8110/2019-1 од 29. августа 2019. године дала сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за управљање јавним улагањима број 110-00-10/2019-01 од 9. августа 2019. године. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. октобра 2021. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Републике Србије је на седници одржаној 27. децембра 2019. године усвојила Одлуку о престанку елементарне непогода на делу територије Републике Србије на ком је проглашена Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, бр. 40/19 и 48/19). 

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Републике Србије је на седници одржаној 4. јула 2019. године усвојила Одлуку о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде у јуну 2019. године. 

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 6. јуна 2019. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у јуну 2019. године захватили део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Краљево, Нови Пазар, Кнић, Ариље, Лучани, Тутин, Трстеник, Пожега, Врњачка Бања, Параћин, Чачак, Коцељева, Сремска Митровица, Крагујевац, Свилајнац, Рача, Деспотовац, Ћуприја, Љиг, Петровац на Млави и Ивањица.

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. фебруара 2019. године усвојила Закључак којим се усваја Програм о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. фебруара 2019. године усвојила Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 7. фебруара 2019. године усвојила Уредбу о допуни Уредбе о утврђивању Државног програмa обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


У складу са Законом о јавним набавкама Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује интерни акт - Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки.


 

Влада Србије је на седници одржаној 27. децембра 2018. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 27. децембра 2018. године усвојила Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. октобра 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 25. октобра 2018. године усвојила Одлуку о престанку елементарне непогоде на делу територије Републике Србије.


 

Влада Србије је на седници одржаној 28. августа 2018. године усвојила Закључак о утврђивању Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 28. августа 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у поступку хитне санације клизишта у Београду, делу територије градске општине Гроцка, настало услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 28. августа 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 28. августа 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 28. августа 2018. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у јулу и августу 2018. године захватили територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Петровац на Млави, Алексинац, Свилајнац, Жагубица, Топола, Прибој, Бољевац, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Велика Плана, Пожега, Љиг, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Ивањица, Куршумлија, Власотинце, Александровац, Краљево, Мионица, градске општине Лазаревац, Младеновац, Гроцка и Барајево.


 

Влада Србије је на седници одржаној 6. августа 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у 2016. и 2017. години. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 2. августа 2018. године усвојила Одлуку о престанку елементарне непогоде. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 2. августа 2018. године усвојила Уредбу о допуни Уредбе утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године . Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 17. јула 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове oбjeкaтa јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 17. јула 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 6. јула 2018. године усвојила Допуну Одлуке о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у мају и јуну захватили територије следећих јединица локалне самоуправе: Петровац на Млави, Алексинац, Свилајнац, Жагубица, Топола, Прибој, Бољевац, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Велика Плана, Пожега, Љиг, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Лазаревац, Младеновац, Ивањица, Куршумлија, Власотинце, Александровац, Краљево, Мионица, Барајево и Гроцка.


 

Влада Србије је на седници одржаној 28. јуна 2018. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године . Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".
 


Влада Србије је на седници одржаној 21. јуна 2018. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у мају и јуну захватили територије следећих јединица локалне самоуправе: Петровац на Млави, Алексинац, Свилајнац, Жагубица, Топола, Прибој, Бољевац, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Велика Плана, Пожега, Љиг, Чачак, Ужице, Горњи Милановац, Лазаревац, Младеновац, Ивањица, Куршумлија, Власотинце, Александровац, Краљево и Мионица.


 

Влада Србије је на седници одржаној 10. маја 2018. године усвојила Уредбу о допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".Влада Србије је на седници одржаној 10. маја 2018. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 10. маја 2018. године усвојила Влада Србије је на седници одржаној 10. маја 2018. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 10. маја 2018. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. новембра 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода на десној обали Западне Мораве у циљу заштите насеља, магистралног гасовода и пољопривредних површина у селу Почековина код Трстеника, оштећеним у поплавама у марту 2016. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. новембра 2017. године усвојила Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите.. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. новембра 2017. године усвојила Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе . Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 3. марта 2017. године донела Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода (2017-2020). 


 

Влада Србије је на седници одржаној 17. августа 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године. Уредба ступа на снагу наредног од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 17. августа 2017. године усвојила Одлуку о престанку елементарне непогоде. Уредба је ступила на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 4. августа 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. године. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. јула 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" 71/17.


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. јула 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" 71/17.


 

Влада Србије је на седници одржаној 20. јула 2017. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" 71/17.


Влада Србије је на седници одржаној 20. јула 2017. године усвојила Одлуку о допуни одлуке о проглашењу елементарне непогоде од поплаве на територији следећих јединица локалне самоуправе: Врњачка Бања, Ариље, Вршац, Власотинце, Ивањица, Лучани, Краљево, Пожега, Пријепоље, Прибој, Крупањ, Рача и Књажевац.


Влада Србије је на седници одржаној 17. марта 2017. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе . Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 19. јуна 2017. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве на територији следећих јединица локалне самоуправе: Врњачка Бања, Ариље, Вршац, Власотинце, Ивањица, Лучани, Краљево, Пожега, Пријепоље, Прибој, Крупањ и Рача.


 

Влада Србије је на седници одржаној 24. јануара 2017. године усвојила Закључак о утврђивању Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите. 


Влада Србије је на седници одржаној 12.децембра 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе . Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 100/16.


 

Влада Србије је на седници одржаној 12.децембра 2016. године усвојила Уредбу о допуни уредбе о утврђивању Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 100/16.


 

Влада Србије је на седници одржаној 27. октобра 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општине Рашка, од великих вода реке Рашке. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 88/16.


 

Влада Србије је на седници одржаној 27. октобра 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 88/16.


 

Влада Србије је на седници одржаној 11. октобра 2016. године усвојила Програм о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите.


 

Влада Србије је на седници одржаној 29. септембра 2016. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 80/16. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. априла 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма санације загађења Костајничке реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија рудника антимона "Столице". Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС" бр. 39/16. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 8. априла 2016. године усвојила Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 10. марта 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 8. марта 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ 24/16.


Влада Србије је на седници одржаној 8. марта 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове регистрованом пољопривредном газдинству за отклањање последица поплава на поплављеним подручјима. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ 24/16..


Влада Србије је на седници одржаној 8.марта 2016. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“  24/16.


Влада Србије је на седници одржаној 8.марта 2016. године усвојила Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“ 24/16.


Влада Србије је на седници 19. новембра 2015. године усвојила Уредбу о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, број 95/15. 


Влада Србије је на седници 25. децембра 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 10915


Влада Србије је на седници 14. октобра 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 86/15. 


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи
регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15. 


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


 

Влада Србије је на седници 6. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 69/15


 

Влада Србије је на седници 31. марта 2016. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 

 

 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године  усвојила Урeдбу o дoпуни Урeдбe o утврђивaњу Држaвнoг прoгрaмa приврeднe дeлaтнoсти нa пoплaвљeнoм пoдручjу. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 63/15


 

Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске инфраструктуре на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Прилог уз уредбу 


Влада Србије је на седници одржаној 15. априла 2021. године усвојила Одлуку којом се проглашава престанак елементарне непогоде на делу територије Републике Србије проглашена Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, бр. 5/21 и 11/21).

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је усвојила Измену и допуну Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Влада Србије је на седници одржаној 15. априла 2021. године усвојила Одлуку којом се проглашава престанак елементарне непогоде на делу територије Републике Србије проглашена Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 91/20).

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


 

Влада Србије је на седници одржаној 21. јуна 2019. године усвојила Уредба о допуни уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе. Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору здравства  која је објављена у Службеном Гласнику број 4/15. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. децембра 2020. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 13. јуна 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Влада је усвојила Закључком 05 Број 217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године. Национални програм доноси се са циљем да се обезбеди општи оквир за израду свеобухватног програма заштите од елементарних непогода, као и за координацију, усмеравање фондова и спровођење активности везаних за смањење ризика, као и управљање истим


 

Влада Србије је на седници одржаној 4. марта 2021. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јануару 2021. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 26. децембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Влада Србије је на седници одржаној 11. фебруара 2021. године усвојила Одлуку о допуни одлуке којом се проглашава за елементарну непогоду поплава у јануару 2021. године. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 11. децембра 2014. године усвојила Уредбу о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 136/14. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/19) Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Канцеларије за управљање јавним улагањима.Влада Србије је на седници одржаној 21. јануара 2021. године усвојила Одлуку којом се проглашава се за елементарну непогоду поплава којa je у јануару 2021. године захватилa део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Ниш, Лесковац, Пирот, Врање, Бујановац, Житорађа, Дољевац, Димитровград, Власотинце, Гаџин Хан, Владичин Хан, Медвеђа, Куршумлија, Бела Паланка, Бабушница, Бојник, Пријепоље, Тутин, Прокупље и Црна Трава.


Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Влада Србије је на седници одржаној 6. јуна 2019. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у јуну 2019. године захватили део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Краљево, Нови Пазар, Кнић, Ариље, Лучани, Тутин, Трстеник, Пожега, Врњачка Бања, Параћин, Чачак, Коцељева, Сремска Митровица, Крагујевац, Свилајнац, Рача, Деспотовац, Ћуприја, Љиг, Петровац на Млави, Ивањица и Крупањ


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 21. јануара 2021. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производње електричне енергије и набавке угља за потребе термоелектрана („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 29. децембра 2020. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваних елементарном непогодом у јуну 2020. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 9. октобра 2014. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 110/2014. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 2. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и детаљни приказ мера и активности које је потребно спровести у циљу обнове и санације последица поплава на електроенергетским објектима за дистрибуцију електричне енергије 

Влада Србије је на седници одржаној 25. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива објављену у „Службени гласник РС“, бр. 103/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2019. године усвојила Уредбу о допуни уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".Уредбa о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање усвојена је на седници Владе Србије одржаној 24. септембра 2014. године. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 14. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 100/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Уредбу о државном програму обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима. Државни програм ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и Преглед оштећене телекомуникационе инфраструктуре, мрежа, система и средстава, укључујући и оштећене објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација)Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.Влада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање  која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм обнове усвојен је предлог оштећених водних објеката за уређењеВлада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм  усвојени су и прилози који прате државни програм обнове у сректору саобраћаја.Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС“, број 49/15), в.д. директор Канцеларије за управљање јавним улагањима доноси правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.


 

Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима  о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба  је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. јула 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. јула 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. јула 2019. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници која је одржана 22. маја 2014. године усвојила Уредбу о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 1. јула 2020. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 26. јуна 2020. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у јуну 2020. године захватили део територије Републике Србије, и то за следеће јединице локалне самоуправе: Ваљево, Лозница, Краљево, Прокупље, Мали Зворник, Крупањ, Осечина, Лучани, Мионица, Љиг, Ивањица, Владимирци, Горњи Милановац, Трстеник, Блаце, Деспотовац, Љубовија, Косјерић, Ариље, Жагубица, Лајковац, Коцељева, Бајина Башта, Житорађа, Мајданпек, Куршумлија, Рача, Кнић, Дољевац, Нова Варош и Прибој.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.


Имајући у виду Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања ("Сл. гласник РС" број 31/20), као и мере превенције ширења заразе коронавирусом, а на основу овлашћења послодавца утврђених законом, неопходно је организовати процес рада у условима проглашеног ванредног стања. 

 

Допис министра државне управе и локалне самоуправе са препорукама можете преузети овде


Влада Србије је на седници одржаној 4. јула 2019. године усвојила Одлуку о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде од поплаве и града који су у јуну 2019. године захватили део територије Републике Србије. Допуном одлуке проглашена је елементарна непогода и на територији градске општине Палилула града Београда. 


 

Влада Србије је на седници одржаној 11. јула 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 14. фебруара 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


 

Влада Србије је на седници одржаној 14. фебруара 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године. Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".


Влада Србије је на седници одржаној 8. марта 2016. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве која је у марту 2016. године захватила део територије Републике Србије, и то следеће јединице локалне самоуправе: Чачак, Нови Пазар, Краљево, Ариље, Лучани, Топола, Пожега, Бајина Башта, Ивањица, Рашка, Љиг, Рача, Косјерић (Сеча Река, Годечево и Маковиште), Пријепоље (Аљиновићи, Правошева, Милошев До, Страњани, Милаковићи, Камена Гора, Матаруге, Јабука и Бабине) и Трстеник.


Влада Србије је на седници одржаној 15. марта 2016. године усвојила Одлуку о престанку елементарне непогоде на територији Републике Србије, проглашене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 26/16) и елементарне непогоде на делу територије Републике Србије, проглашена Одлуком о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС”, број 24/16).


Влада Србије је на седници одржаној 10. марта 2016. године усвојила Одлуку о проглашењу елементарне непогоде од поплаве која је у марту 2016. године захватила целу територију Републике Србије.