BEWARE Пројекат

BEWARE пројекат
 

BEWARE Пројекат

 

Logo Beware projekta
 

 

 

Стручни тимови Геолошког завода Србије и Рударско – геолошког факултета београдског универзитета раде на кадастаризацији и опису клизишта, који су потребни како би се даље анализирали и како би се направиле карте хазарда и карте ризика од клизишта на територији ових општина. Експерти ће такође обезбедити тренинг локалне администрације за праћење идентификованих клизишта а добиће и извесну опрему за успешно спровођење нових знања.

Пројекат Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење: BEWARE (BEyond landslide aWAREness) финансира се из великодушне донације Владе Јапана, коју спроводи Програм Уједињених нација за развој УНДП „Појачана отпорност за одговор на ванредне ситуације“. Овај пројекат спроводи се у сарадњи са канцеларијом Владе Републике Србије за помоћ и обнову поплављених подручја и министарством рударства и енергетике, као и у сарадњи са 27 општина у Србији.

 

Основни циљ прoјекта BEWARE је темељни допринос методологији прикупљања, обраде и развоја базе података о клизиштима кроз хармонизацију и стандардизацију података уз евидентирање клизишта у 27 циљних општина, након чега следи израда карте хазарда и ризика. Пројектом се такође јачају и државни органи, пре свега Министарство рударства и енергетике и Геолошки завод, за редовно праћење клизишта у складу са добром праксом и ЕУ директивама.


Развој BEWARE ГИС веб платформе која укључује веб апликају, веб картографске сервисе и мобилну апликацију омогућавају прикупљање података на терену, пријаву клизишта, њихово прегледање и претрагу.


Ојачани, кадровски и материјално–технички капацитети 27 општина ће моћи редовно да прате и региструју клизишта на својим територијама, и дају допринос допуни националне базе података о клизиштима.

BEWARE веб платформа http://geoliss.mre.gov.rs

 

Брошура BEWARE пројекта; Информатор о пројекту и приручник за практичан рад

 

 

 

Logo Srbije, Ujedinjenih Nacija i Japana