BEWARE Projekat

BEWARE projekat
 

BEWARE Projekat

 

Logo Beware projekta
 

 

 

Stručni timovi Geološkog zavoda Srbije i Rudarsko – geološkog fakulteta beogradskog univerziteta rade na kadastarizaciji i opisu klizišta, koji su potrebni kako bi se dalje analizirali i kako bi se napravile karte hazarda i karte rizika od klizišta na teritoriji ovih opština. Eksperti će takođe obezbediti trening lokalne administracije za praćenje identifikovanih klizišta a dobiće i izvesnu opremu za uspešno sprovođenje novih znanja.

Projekat Harmonizacija podataka o klizištima i obučavanje lokalnih samouprava za njihovo praćenje: BEWARE (BEyond landslide aWAREness) finansira se iz velikodušne donacije Vlade Japana, koju sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP „Pojačana otpornost za odgovor na vanredne situacije“. Ovaj projekat sprovodi se u saradnji sa kancelarijom Vlade Republike Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja i ministarstvom rudarstva i energetike, kao i u saradnji sa 27 opština u Srbiji.

 

Osnovni cilj projekta BEWARE je temeljni doprinos metodologiji prikupljanja, obrade i razvoja baze podataka o klizištima kroz harmonizaciju i standardizaciju podataka uz evidentiranje klizišta u 27 ciljnih opština, nakon čega sledi izrada karte hazarda i rizika. Projektom se takođe jačaju i državni organi, pre svega Ministarstvo rudarstva i energetike i Geološki zavod, za redovno praćenje klizišta u skladu sa dobrom praksom i EU direktivama.


Razvoj BEWARE GIS veb platforme koja uključuje veb aplikaju, veb kartografske servise i mobilnu aplikaciju omogućavaju prikupljanje podataka na terenu, prijavu klizišta, njihovo pregledanje i pretragu.


Ojačani, kadrovski i materijalno–tehnički kapaciteti 27 opština će moći redovno da prate i registruju klizišta na svojim teritorijama, i daju doprinos dopuni nacionalne baze podataka o klizištima.

BEWARE veb platforma http://geoliss.mre.gov.rs

 

Brošura BEWARE projekta; Informator o projektu i priručnik za praktičan rad

 

 

 

Logo Srbije, Ujedinjenih Nacija i Japana