O Nama

 

Zakonom o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 128/2020 i 116/2022) obrazovano je Ministarstvo za javna ulaganja.


Ministarstvo za javna ulaganja je pravni sledbenik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima kao subjekt prava koji stupa u prava i obaveze prethodnog nosioca tih prava i obaveza. Naime, članom 10. stav 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 116/2022) predviđeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, obrazovana kao služba Vlade, nastavlja rad kao Ministarstvo za javna ulaganja, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, a poslove koje prema Zakonu o obnovi nakon elementarne i druge nepogode ("Službeni glasnik RS", broj 112/15) obavlja Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, od dana stupanja na snagu ovog zakona obavlja Ministarstvo za javna ulaganja.


Ministarstvo za javna ulaganja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.


Ministarstvo za javna ulaganja vrši stručnu ocenu realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja.