Procena potreba

Izveštaj o proceni potreba za oporavak i obnovu poplavljenih područja sačinjen je u periodu od 10. juna do 10. jula 2014. godine po zvaničnoj metodologiji za procenu potreba Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Izveštaj su sačinile mešovite radne grupe resornih ministarstava Vlade RS i ekspertskih timova međunarodnih organizacija kojima je koordinisala Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

 

Prema Izveštaju, procena ukupnih potreba za sanaciju i obnovu  je 1,345 milijardi evra. Pomenuti Izveštaj Vlada Srbije je usvojila 15. jula, a isti je 16. jula 2014. godine predstavljen na donatorskoj konferenciji u Briselu na kojoj je za otklanjanje posledica poplava u Srbiji opredeljeno 995,2 miliona evra.

 Preuzmite dokument  Prezentacija izveštaja o Proceni potreba u pogledu oporavka i obnove

 Preuzmite dokument  Izveštaj o poceni potreba za oporavak i obnovu poplavljenih područja