Обнова објеката јавне намене

Пројекти у току

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак проје…

Пројекти у припреми

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак проје…

Завршени пројекти

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак заврш…

Завршени радови/ Радови у току

Детаљне информације о свим објектима чија је обнова у току или је завршена можете пронаћи на следећем линку https://www.obnova.gov.rs 

Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2021

13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичн…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2020

13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичн…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбени…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2019

23. фебруар 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених поро…

Вести

Државни секретар у Министарству за јавна улагања Миљан Ранђеловић и градоначелник Лесковца Горан Цветановић обишли су радове на реконструкцији Опште болни…
Током пролећа крећемо у набавку за радове на комплетној реконструкцији и доградњи Клинике за гинекологију и акушерство КЦС, у Вишеградској улици у Београд…
Министар за јавна улагања Марко Благојевић и гувернер Развојне банке Савета Европе Карло Монтичели потписали су у Паризу Споразум о гранту између Србије и…
Канцеларија за управљање јавним улагањима уводи управљање квалитетом у свој рад путем модела заједничке процене CAF (енг. Common Assessment Framework ‒ CA…