Обнова објеката јавне намене

Пројекти у току

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак проје…

Пројекти у припреми

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак проје…

Завршени пројекти

20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак заврш…

Завршени радови/ Радови у току

Детаљне информације о свим објектима чија је обнова у току или је завршена можете пронаћи на следећем линку https://www.obnova.gov.rs 

Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве у мају и јуну 2023

13. септембар 2023. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених по…

Министарство за јавна улагања у превентивну инфраструктуру до сад уложило близу 21 милијарде динара

21. јун 2023. - Министарство за јавна улагања у превентивну инфраструктуру до сад уложило близу 21 милијарде динара

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2021

13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичн…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2020

13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичн…

Вести

Министарство за јавна улагања донирало је интерактивну таблу Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак” у Чачку, поводом обележавања деценије рад…
Радови на реновирању ентеријера дела ОШ„Владислав Рибникар” с улазом из Улице Светозара Марковића уговорени током јула месеца ове године приводе се крају …
Министар за јавна улагања Марко Благојевић и министарка здравља проф. др Даница Грујичић заједно са предстaвницима Града Врања обишли су реконструисана од…