Обнова објеката јавне намене

Пројекти у току

01.01.2024
1. јун 2024. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Министар…

Завршени пројекти

01.01.2024
1. јануар 2024. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Минис…