Обнова објеката јавне намене

Пројекти у току

20.08.2021
20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канц…

Пројекти у припреми

20.08.2021
20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канц…

Завршени пројекти

20.08.2021
20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канц…

Завршени радови/ Радови у току

16.07.2021
Детаљне информације о свим објектима чија је обнова у току или је завршена можете пронаћи на следећем линку https://www.obno…

Други позив за достављање приоритетних објеката за санацију

17.03.2017
17. март 2017.  - У складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и соц…