Obnova objekata javne namene

Projekti u toku

01.01.2024
1. jun 2024. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Minist…

Završeni projekti

01.01.2024
1. januar 2024. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, Min…