Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве у мају и јуну 2023

04.04.2024
4. април 2024. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма пом…

Укупно исплаћени корисници - олујно невреме у јулу 2023

04.04.2024
4. април 2024. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма пом…

Министарство за јавна улагања у превентивну инфраструктуру до сад уложило близу 21 милијарде динара

21.06.2023
21. јун 2023. - Министарство за јавна улагања у превентивну инфраструктуру до сад уложило близу 21 милијарде динара

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2021

13.06.2022
13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помо…

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2020

13.06.2022
13. јун 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помо…