Obnova nakon elementarnih nepogoda

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave u maju i junu 2023

31.05.2024
31. maj 2024. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa po…

Ukupno isplaćeni korisnici - olujno nevreme u julu 2023

31.05.2024
31. maj 2024. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa po…

Ministarstvo za javna ulaganja u preventivnu infrastrukturu do sad uložilo blizu 21 milijarde dinara

21.06.2023
21. jun 2023. - Ministarstvo za javna ulaganja u preventivnu infrastrukturu do sad uložilo blizu 21 milijarde dinara

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2021

13.06.2022
13. jun 2022. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa po…

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave 2020

13.06.2022
13. jun 2022. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa po…