Arhiva Dokumenta / 2016

 

 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 19.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.srbijavode.rs


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Crnice u Paraćinu uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.paracin@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Resave u Svilajncu uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.svilajnac@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za nadzor nad radovima po uslovima ugovaranja po FIDIK-u (FIDIC) u Valjevu, Paraćinu i Svilajncu uz finansijsku pomoć Evropske unije. . Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: supervision.vsp@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kraljevo za javnu nabavku radova na rekonstrukciji ulične vodovodne mreže u selu Donja Sirča-Morava 3 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 16.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lučani za javnu nabavku radova na sanaciji ravnog krova i toaleta na objektu broj 2 i energetska sanacija objekta broj 1 Srednje škole „Dragačevo“ Guča, opština Knić objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://lucani.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku radova na rehabilitaciji puta Toponica - Sumorovac, opština Knić objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji potpornog zida u Otrocimai objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrnjačka Banja - za javnu nabavku radova radova na rekonstrukciji mosta u Lipovi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://vrnjackabanja.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta u Močiocima (kod OŠ Mićo Matović) objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta na Rašćanskoj reci objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mosta na Osoničkoj reci,nekategorisani put Osonica-Boškovići objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji mostova na reci Grabovici na opštinskom putu Grabovica – Bela Crkva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova radova na rekonstrukciji mostova na reci LJupči na opštinskom putu Milovići – Maslarske vodenice objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica - za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji školske zgrade OŠ „Vučić Veličković“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Babušnica - za javnu nabavku radova na sanaciji dela vodovodne mreže LJuberađa – Veliko Bonjince objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 15.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Čačak - za javnu nabavku radova - sistem za odvođenje površinskih voda u MZ Lugovi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.cacak.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta - za javnu nabavku radova - radovi na izgradnji objekata za vodosnabdevanje naselja Bačevci objavljeni su na Portalu javnih nabavki 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta - za javnu nabavku radova - građevinski radovi na izgradnji fekalne kanalizacije duž toka reke Pilice u opštini Bajina Bašta objavljeni su na Portalu javnih nabavki 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kruševac- za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji propusta preko stanačkog potoka na putu za groblje u selu Stanci kod Kruševca, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://www.krusevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova - Građevinski radovi na sanaciji klizišta Levići, na opštinskom putu O-2 u naseljenom mestu Levići, opština Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJig - za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji rečnog korita slavkovačke reke u selu Kadina Luka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 13.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Trešnjica, redni broj JN 49/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Lonjin, redni broj JN 48/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila potoka Uzovnica, redni broj JN 47/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku In -R (op) -01/16 - građevinski radovi na investicionom održavnju mosta u ulici Vojislava Kalanovića u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 14.12.2016 godine .

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na obezbeđenju proticajnog profila Petničkog potoka, redni broj JN 46/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Radovi na čišćenju kanala DŽigića jaz na području KO LJubovija, redni broj JN 45/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 14.12.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku radova na izgradnji mosta na reci Gruži, na atarskom putu od farme Mićić prema groblju u selu Oplanić, opština Knić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova - radovi na rekonsrukciji dovodnog cevovoda od prekidne komore ''Kremenac'' do prekidne komore ''Ključ'', objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova - radovi na rekonstrukciji dovodnog cevovoda od rezervoara ''Jezdinac'' do rezervoara ''Rajković'', objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Babušnica za javnu nabavku radova - izvođenje radova na rekonstrukciji dela nekategorisanog puta LJuberađa - Berduj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku radova - građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji mosta na ulazu u selo na KP br 3730 KO Grabovica - Despotovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac za javnu nabavku radova - građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji mosta u selu na KP br. 3709/5 KO Grabovica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku radova - sanacija "Pantića potoka"u MZ Mirosaljci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Boljevac za javnu nabavku radova - Propust potoka Paravla u mestu Valakonje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Šabac - za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta u Lipolistu preko kanala Gornja Bela reka na opštinskom putu O-8, Bogosavac -Lipolist, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača - za javnu nabavku radova - Izrada i opremanje eksploatacionog bunara B-1A za potrebe vodosnabdevanja opštine Rača, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Rača - za javnu nabavku radova - investiciono održavanje ambulante u Đurđevu, opština Rača, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 13.12. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vrbas - za javnu nabavku radova - izvođenja radova na adaptaciji objketa OŠ "Petar Petrović NJegoš" u Vrbasu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 08.12. 2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://javnenabavke.vrbas.net


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Srbijavode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku radova za regulaciju i rekonstrukciju reke Kolubare u Valjevu, uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).

Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

Osoba za kontakt/dodatne informacije:


Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: embankments.valjevo@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka koji su objavljeni 10.11.2016. godine na sajtu naručioca.

https://www.srbijavode.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JVP "Srbijavode" za javnu nabavku hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganić, Opština Raška, od velike vode reke Raške koji su objavljeni 14.11.2016. godine na sajtu naručioca.

https://www.srbijavode.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova adaptacije i sanacije objekta ambulante u naseljenom mestu Bobovo opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 04.11.2016.godine


https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Sombora - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na sanaciji OŠ "Nikola Vukičević" u Somboru, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bačka Palanka – za javnu nabavku radova na sanaciji Osnovne škole „15. oktobar“ Pivnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 31.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.backapalanka.rs


 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Grada Niša,Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu za javnu nabavku radova na sanaciji i rekonstrukciji Doma zdravlja Niš koji su objavljeni 01.11.2016. godine na Portalu javnih nabavki i naručioca.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ni.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Ivanjica- za javnu nabavku radova na adaptaciji
objekta br. 6 (medicina rada) u sastavu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 31.10. 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Titel – za javnu nabavku radova – Sanacija i adaptacija objekta ambulante u Mošorinu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinatitel.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lebane - za javnu nabavku radova – Zamena postojeće fasadne stolarije i bravarije na zgradi Doma zdravlja u Lebanu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10.2016. godine

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Temerin za  javnu nabavku radova sanacija objekta OŠ "Petar Kočić" Temerin,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10. 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Medveđa- za  javnu nabavku radova – na sanaciji i adaptaciji objekta Doma zdravlja u  Medveđi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 25.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://medvedja.org.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vranja za javnu nabavku građevinskih radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Vuk Karadžić" u Vranju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na zvaničnoj internet sranici naručioca dana 24.10.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Vranja za javnu nabavku građevinskih radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana
i na zvaničnoj internet sranici naručioca 24.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vranje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince  - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija objekta Doma zdravlja,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vlasotince.org.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Gimnazije "Stevan Jakovljević" i Tehničke škole Vlasotince, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Knić za javnu nabavku građevinskih radova na prepokrivanju krova D.Z.u Kniću, Z.S. u Gruži i Toponici, objavljeni su na portalu javnih nabavki dana 26.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Plandište - za javnu nabavku radova - Realizacija projekta sanacije osnovne škole i fiskulturne sale  „Dositej Obradović“ u Plandištu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 26.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija JP Direkcije za izgradnju opštine Žabari - za javnu nabavku radova – “Građevinski radovi na adaptaciji i sanaciji školskog objekta osnovne škole "Dude Jović" izdvojeno odeljenje Brzohode, opština Žabari", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca JP Direkcija za izgradnju opštine Žabari dana 25.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zabari.org.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Prokuplje za javnu nabavku radova na sanaciji i unapređenju Srednje poljoprivredne škole "R.J.Selja" u Prokuplju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana
27.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.prokuplje.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Kuršumlija za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji OŠ „Miloje Zakić“ u Kuršumliji, objavljeni su na portalu javnih nabavki i naručioca dana 28.10.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Vlasotince - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija Osnovne škole Karađorđe Petrović - Istureno odeljenje Boljare, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21.10.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Svrljig - za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole "Dobrila Stambolić" u Svrljigu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 20.10.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


www.svrljig.rs 


Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency) u ime Javnog vodoprivrednog preduzeća ,,Beogradvode" kao investitora, raspisala je javnu nabavku za radove na rehabilitaciji drenažnih kanala (čišćenje taloga mulja) u Obrenovcu i Surčinu, uz finansijsku pomoć Evropske unije. Otvoreni tenderski postupak se sprovodi u skladu sa odredbama austrijskog Saveznog zakona o javnim nabavkama (Bundesvergabegesetz).


Zvanično obaveštenje o tenderu objavljeno je na sledećem linku: https://www.auftrag.at

 

Osoba za kontakt/dodatne informacije:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Poziv za podnošenje ponuda za Provera tehničke ispravnosti (tehnički prijem) izvedenih radova na objektima putne infrastrukture pogođene poplavama u Srbiji, preko UNOPS objavljeni su 1.septembra 2016. na internet stranici

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji tri klizišta u gradu Valjevu preko UNOPS objavljeni su 17. avgusta 2016. na internet stranici

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka  - za javnu nabavku radova - rekonstrukcija i dopuna postojećeg sistema za odbranu od poplava naselja Smederevska Palanka-Ivak, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu narucioca opštine Smederevska Palanka 02.08.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji pet klizišta u opštinama Mionica i Koceljeva preko UNOPS objavljeni su 26. jula 2016. na internet stranicama

https://www.europeanprogres.org


https://www.sagradimodom.org


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji dva klizišta u opštinama Valjevo i Bajina Bašta preko UNOPS objavljeni su 26. jula 2016. na internet stranicama

https://www.europeanprogres.org

 

https://www.sagradimodom.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Despotovac - za javnu nabavku radova na rehabilitaciji i ojačanju kolovozne konstrukcije seoske ulice u Bukovcu, opština Despotovac, redni broj JN 1/16, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 18.7.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Valjevo - za javnu nabavku radova na sanaciji mokrog čvora i jedne učionice u zgradi medicinske škole Dr. Miša Pantić u Valjevu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 18.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.valjevo.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Sanacija klizišta 1 i 2 na lokalnom putu Žičara-Torničko Prisedo, naselje Savković (ponovljeni postupak), redni broj JN 22/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 18.07.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kruševca – za javnu nabavku radova – Sanacija klizišta na Novom groblju u Kruševcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca, Direkcija za urbanizam i izgradnju JP Kruševac, dana 14.07.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krusevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na rekonstrukciji seoskog vodovoda sa izvora na kat par br 1083/7 KO Cikote , u opštini Kosjerić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 08.07.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Kraljevo za javnu nabavku radova na izgradnji potpornog zida na Gledićkoj reci JN broj 404-24/16-IX objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu grada 7.07.2016. 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kraljevo.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Obrenovac - za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Nemanjinoj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu narucioca Gradske opštine Obrenovac 05.07.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Gornji Milanovac za javnu nabavku radova na sanaciji korita potoka u opštini Gornji Milanovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 5.7.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade škole „Kneginja Milica“ u mestu Donji Ribnik opštine Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade škole „Živadin Apostolović“ u mestu Trstenik opštine Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade škole „Živadin Apostolović“ (područno odeljenje u Bogdanju) u mesto Bogdanje opštine Trstenik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole "Milan Tešić" u Capariću, redni broj JN 27/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole "Petar Vragolić" u Vrhpolju, redni broj JN 26/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole "Petar Vragolić" u Rujevcu, redni broj JN 25/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 01.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade zdravstvene Ambulante u mestu Donje Crniljevo, opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 30.06.2016. godine

https://portal.ujn.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Osnovne škole "Mića Stanojlović" - područno odeljenje u mestu Donje Crniljevo, opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 30.06.2016. godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Srednje škole „Veljko Vlahović“ u opštini Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 30.06.2016. godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevac za javnu nabavku radova na adaptaciji i sanaciji zgrade OŠ''Milutin i Draginja Todorović'' u Kragujevcu izdvojeno odeljenje u Ilićevu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 30.06.2016 godine .

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova na investicionom održavanju zgrade OŠ '' Milutin i Draginja Todorović '' u Kragujevcu -centralna zgrada , objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 30.06.2016. godine

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji mosta u Knjaževcu preko UNOPS objavljeni su 30. juna 2016. na sajtu:

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u Tekerišu Doma zdravlja ''dr Milenko Marin'' objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 30.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u Dragincu Doma zdravlja ''dr Milenko Marin'' objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 30.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji mosta u Kovačici preko UNOPS objavljeni su 28. juna 2016. na sajtu:

https://www.europeanprogres.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova - Investiciono održavanje zgrade Doma zdravlja u Petrovcu na Mlavi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 28.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Kučevo za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Doma zdravlja objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu opštine Kučevo dana 29.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica - za javnu nabavku radova na sanaciji višenamenske sale OŠ u Brežđu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 27.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica - za javnu nabavku radovana sanaciji zgrade OŠ u Bukovcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 27.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji klizišta na opštinskom putu broj 6. Jasikovica -Drenovac, JN OP-1/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 28.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.trstenik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Trstenik - za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji klizišta na opštinskom putu broj 16/1 Jasikovica - Mala Jasikovica, JN OP-2/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca dana 28.06.2016. godine. 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.trstenik.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Canacija korita Radišinog potoka, redni broj JN 24/20166, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 18.7.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Canacija korita Dukića potoka, redni broj JN 23/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 18.07.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lučani - za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Doma zdravlja u Lučanima, objavljeni su na Portalu javnih nabavki 24.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke radova na investicionom održavanju objekta srednjeg obrazovanja u ETMŠ u Kučevu radi unapređenja energetske efikasnosti kao i radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u objektu u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 24.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kucevo.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Sanacija klizišta na lokalnom putu u naselju Savković, redni broj JN 22/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 24.06.2016. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji dva klizišta u Valjevu i Bajinoj Bašti preko UNOPS objavljeni su 24. juna 2016. na sajtu:


https://www.europeanprogres.org


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji klizišta (na lokalnom putu) u naselju Vinjište, grad Kragujevac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 24.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova- Radovi na regulaciji Šabovskog potoka u naselju Beloševac, grad Kragujevac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 24.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji korita reke Srebrenice u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 24.06.2016.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova na rekonstrukciji glavnog dovodnog cevovoda „Orlovac - Popovača“ objavljeni na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 23. 06. 2016. godine.

 

 
https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola za javnu nabavku radova na sanaciji korita reke Kamenice objavljeni na Portalu javnih nabavki dana i naručioca 22. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.topola.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola za javnu nabavku radova na sanaciji korita starog toka reke Jasenice objavljeni na Portalu javnih nabavki i naručioca dana 22. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.topola.comPoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radovana sanaciji zgrade stacionara u Svilajncu objavljeni na Portalu javnih nabavki dana 22. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji kolsko-pešačke staze i mosta kod Autobuske stanice u Svilajncu objavljeni na Portalu javnih nabavki dana 22. 06. 2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova - Molerski radovi i zamena unutrašnje stolarije na zgradi škole "1300 Kaplara" u LJigu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 21.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji i adaptaciji OŠ Treći kragujevački bataljon u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.06.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji zgrade Druge kragujevačke gimnazije u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.06.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Požega - za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji klizišta u naselju Prijanovići, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Požega - za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji klizišta u mestu Kalenići - zaseok Filipovići, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 20.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radovi na sanaciji klizišta u Podgorskoj ulici opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 121a/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 216 deonica Kaonik – Ribare – Vukanja, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 14.06.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Radovi na adaptaciji fiskulturnog bloka i podruma OŠ Vuk Karadžić u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 10.06.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale i sanitarnih čvorova TUŠ Toza Dragović u Kragujevcu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 23.06.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin za javnu nabavku radova na sanaciji i održavanju odvodnih kanala u okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Paraćina objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 13. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica za javnu nabavku radova na sanaciji vodovodne mreže Paskovac -Zajača I faza objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 10. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova na sanaciji Doma učenika srednje škole u Vladimircima objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 10. 06. 2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vladimirci.org.rsPoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova na sanaciji eksploatacionog bunara ULA-8 na izvorištu vodovoda "Nepričava" u Nepričavi objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 10.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.lazarevac.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Aranđelovac za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Raslave objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 09.06.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Milovanovića brdo-Kozomor objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 06. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova na sanaciji i rekonstrukciji izvorišta „Orlovac“ u opštini Mionica objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 06. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mionica za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta na opštinskom putu Mionica - Manastir Ribnica objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 06. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Produženje roka za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova na rekonstrukciji objekta Ambulante u Provu (Dom zdravlja Vladimirci) objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 06. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova na rekonstrukiciji objekta Doma zdravlja u Vladimircima - Dispanzer Dečije zaštite objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 06. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na sanaciji puta - klizišta u Banji Koviljači - Gučevo, grad Loznica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 3.06.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kraljeva za javnu nabavku radova na izgradnji mostova preko Gledićke reke na teritoriji grada Kraljeva (5-8) objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kraljeva za javnu nabavku radova na izgradnji mostova preko Gledićke reke na teritoriji grada Kraljeva (1-4) objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na rekonstrukciji stare zgrade OŠ „Mito Igumanović“ u Kosjeriću, u opštini Kosjerić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 31.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mladenovac za javnu nabavku radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Kosmajskoj u Mladenovcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 26.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.mladenovac.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina za javnu nabavku radova izvođenje regulacionih radova na reci Pecka u mestu Osečina objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 30.05.2016.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Arilje za javnu nabavku radova: izgradnja mosta na reci Moravici objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 27. 05. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijaarilje.co.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova: Sanacija mosta na reci Kačer-zaseok Baškalovići objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 17.06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova: Sanacija mosta preko reke Kozeljice, zaseok Ranđići objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 17.06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova: Sanacija mosta preko reke Kačer,zaseok Marjanovići objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 17. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Vladimirci za javnu nabavku radova: Izgradnja mosta na reci Višnjici objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 22. 06. 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji A.B. mosta „Paunović“ na Bukovskoj reci u selu Bukovska, zaseok Bukovska reka u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na izgradnji A.B. mosta na potoku Dajša u selu Turija, zaseok Dajša u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.kucevo.rs


Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Kučevo – za javnu nabavku radova - Radovi na rekonstrukciji A.B. mosta „Jeremić“ na reci Gložani u selu Neresnica, zaseoku Gložana u Opštini Kučevo objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 27.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kucevo.rs


 

Predmetni Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova na izgradnji pešačkog visećeg mosta preko reke Ribnice u Paštriću objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 26.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


 

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Gornji Milanovac – za javnu nabavku radova - Sanacija mosta u Jablanici objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 25.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


 

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko Donjoborinske reke kod Sofronića objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 25.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za nabavku radova na sanaciji kišne kanalizacije u ulici Narodnog oslobođenja u Krupnju, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za nabavku radova izgradnja mosta preko reke Lipnice na putu Radobić - Sanković, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za nabavku radova izgradnja mosta preko reke Lepenice na putu Mionica - Sanković, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica – za javnu nabavku radova - radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu: Ovčinjska reka – Luke – Gvozdačka škola – u mestu Gvozdac, opština Bajina Bašta objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 18.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://bajinabasta.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Loznica – za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija drumskog mosta preko reke Korenite objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta – za javnu nabavku radova - izgradnja drumskog mosta preko reke Dobojevice objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Bajina Bašta – za javnu nabavku radova - izgradnja armirano - betonskog mosta preko reke Rače objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 23.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko reke Grošnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 20.05.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija grada Kragujevca za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko Bresničkog potoka, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Raslave, opštine Aranđelovac,  objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 20.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –na izgradnji mosta u selu Konjuša, opština Knić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 19.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.knic.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –za sanaciju mosta preko reke Konjske kod Skobalja, grada Smedereva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na izgradnji i opremanju eksploatacionog bunara BUSV7, na izvorištu vodovoda Koceljeva u mestu Svileuva, opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na sanaciji klizišta u Podgorskoj ulici u opštini Koceljeva objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova –radovi na sanaciji regulacije reke Rasnice u mestu Koceljeva , opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 17.05.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Poboljšanje državnog puta IIA reda broj 137 Krupanj – Gračanica (LJubovija), deonica: Rakići – Ramići L=6,05km, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 13.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Kolubare na putu Slovac – Ratkovac u selu Ratkovac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca JP “Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Lajkovac” 11.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Valjevo - za javnu nabavku radova - Radovi na sanaciji sifona fekalne kanalizacije ispod reke LJubostinje u dušanovoj ulici u Valjevu objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 9.05.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Obrenovac za javnu nabavku radova - Sanacija uređenog korita  Baričke reke br. R-5/2016  objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca 11.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina-za javnu nabavku radova-izgradnja mosta na lokalnom putu L-9 Komirić-Belotić-Bela Crkva preko reke Jadar objavljeni su na Portalu javnih nabavki  i naručioca 26.4.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://osecina.com

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina-za javnu nabavku radova-izgradnja mosta na lokalnom putu u selu Lopatanj preko Lopatanjske reke objavljeni su na Portalu javnih nabavki i naručioca  26.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Osečina- za javnu nabavku radova – izgradnja mosta na lokalnom putu za Bratačić preko reke Pecka objavljeni su na Portalu javnih nabavki  i naručioca 26.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova-Sanacija dela fasade i rekonstrukcija krova zgrade Osnovne škole ,,Branko Radičević“ u Melnici, opština Petrovac na Mlavi“ objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 26.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova-Investiciono održavanje zdravstvene ambulante u Ranovcu,opština Petrovac na Mlavi objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola - za javnu nabavku JNVV 09/2016 - Izgradnja mosta preko Nikoljske reke.- objavljeni su na Portalu javnih nabavki 22.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Sanacija korita reke Grabovice u LJuboviji, redni broj JN 13/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 13.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig - za javnu nabavku radova - Molerski radovi i zamena unutrašnje stolarije na zgradi škole 1300 kaplara u LJigu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 08.04.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine Lajkovac - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Kolubare na putu Lajkovac - Pepeljevac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 07.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke LJuboviđe na putu za selo Skrajnik, redni broj JN 12/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 07.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rsPoziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca opštine Krupanj za javnu nabavku - sanacije vodovoda Golubovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Sanacija klizišta na državnom putu I B reda br. 22, deonica: Kraljevo – Ušće, mesto Pivnica kod Bogutovačke banje na km 390+050 i klizišta na državnom putu IIA reda broj 181, deonica: Drakčići – Pekčanica na km 14+400, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 05.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku - Radovi na sanaciji zgrade Osnovne škole „Milan Rakić“ u selu Dučić opštine Mionica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - IZGRADNJA MOSTA U GORNJEM LAJKOVCU PREKO DUBOKOG POTOKA, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - IZGRADNJA MOSTA U KOZOMORU PREKO REKE MANASTIRICE, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 06.04.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Pološnice u zaseoku Dunjići u Sečoj Reci, opština Kosjerić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca 04.04.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - obnova ambulante u Velikim Crljenima, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 1. aprila 2016. godine. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta na reci Likodri za Dobri Potok i Lipenović, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Mladenovac za javnu nabavku radova na objektu OŠ Sveti Sava u Mladenovcu, JN br. 1/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.mladenovac.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - izgradnja mosta na reci Lukavica u MZ Lukavica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Lazarevac za javnu nabavku radova - izgradnja mosta na reci Lukavica u MZ Šopić, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 29. marta 2016. godine. 

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.lazarevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Čukarica  – za javnu nabavku radova- Radovi na adaptaciji i sanaciji zgrade Osnovne škole "Aca Milosavljević", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.03.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cukarica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka – za javnu nabavku radova- Radovi na adaptaciji i sanaciji zgrade Osnovne škole "Heroj Radmila Šišković" u Smederevskoj Palanci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 21.03.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevska Palanka – za javnu nabavku radova- Radovi na sanaciji mokrih čvorova zgrade Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 21.03.2016.godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Radalj u Radaljskoj banji objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016.godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko Velike reke u Podgaju objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije,izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Radalj u mestu Radalj na lokalnom putu L 13 za zaseok Trišići objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rs


Izmena poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije - pojašnjenje konkursne dokumentacije, izmena i dopuna konkursne dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda opštine Mali Zvornik – za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta preko reke Borine u Donjoj Borini objavljeni su na Portalu javnih nabavki naručioca dana 25.03.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.malizvornik.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Grocka za javnu nabavku radova - Adaptacija zdravstvene stanice u Begaljici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 16. marta 2016. godine. Produženje roka i izmena konkursne dokumentacije objavljena je na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 24. marta 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


www.jpdirekcija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Grada Kragujevca za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na sanaciji politehničke škole u Kragujevcu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 14. marta 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Kosjerić - za javnu nabavku - Nabavka radova na rekonstrukciji instalacija vodovoda i kanalizacije u Domu zdravlja „Dr Dimitrije Pitović“ - objavljeni su na Portalu javnih nabavki 20.04.2016. godine. 

https://portal.ujn.gov.rs

https://kosjeric.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Ražanj - za javnu nabavku radova - Sanacija dela opštinskog puta L17 Ražanj-Pardik - objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 08.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Topola - za javnu nabavku radova - Izgradnja mosta na putnom pravcu Zagorica-Maskar preko reke Kubršnice - objavljeni su na Portalu javnih nabavki 09.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin  - za javnu nabavku radova - Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji Mašinsko-elektrotehničke škole objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 01.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na adaptaciji i sanaciji zgrade Srednje škole "Vuk Karadžić" u LJuboviji, redni broj JN 7/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 27.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJubovija - za javnu nabavku radova - Nabavka radova na adaptaciji i sanaciji zgrade Doma zdravlja u LJuboviji, redni broj JN 6/2016, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i internet stranici opštine 27.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavke radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade OŠ "Dragan Marinković" u Adranima, grad Kraljevo, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.kraljevo.org


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u Beloj Crkvi, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 24.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Osnovne škole "Mića Stanojlović" - područno odeljenje u mestu Svileuva, Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Osnovne škole "Mića Stanojlović" , Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije naručioca za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade Zdravstvene Ambulante u mestu Draginje, Opština Koceljeva, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 23.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku Nabavka radova na zgradi ambulante u naseljenom mestu Sedlare opštine Svilajnac - druga faza radova objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku - Radovi na sanaciji zgrade Doma zdravlja ''dr Milenko Marin'' – objekat Poliklinike u Loznici, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 25.03.2016. godine.

 


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i izmena konkursne dokumentacije naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku br. 3/2016 - radovi - Radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade Osnovne škole „Živojin Mišić“ u mestu Rajković opštine Mionica, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijamionica.rs


Informacija o produženju roka i izmeni konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova na Sanaciji dva klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Valjevo – Kosjerić od km 153+412 do km 153+456 i na km 154+168 i klizište na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Kosjerić – Požega, Kalenić (Zlatna dolina) na km 186+725 objavljeni su na sajtu naručioca i portalu javnih nabavki dana 19.02.2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Informacija o produženju roka i izmeni konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova na sanaciji klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica: Valjevo – Kosjerić od km 159+734 do km 159+770 i dva klizišta na državnom putu ii-b reda br. 342 deonica: Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub ,od km 3+610 do km 3+710 i od km3+480 do km3+565” objavljeni su na sajtu naručioca i portalu javnih nabavki dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca Opština Valjevo za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade medicinske škole "Dr.Miša Pantić", objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


https://www.valjevo.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca za javnu nabavku radova - obnova zgrade zdravstvene stanice u Banji Koviljači Dom zdravlja "Dr.Marinko Marin", objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 25.03.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova - popravka mosta preko reke Mlave u naselju Kamenovo, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Petrovac na Mlavi" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta preko reke Vitovnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 19.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Smederevo za javnu nabavku radova izgradnje mosta preko reke Ralje, objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Krupanj za nabavku javnih radova izgradnje mosta preko reke Bogoštice na putu L-6 Krupanj - Tomanj objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 17.02.2016.godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin za nabavku javnih radova na sanaciji predškolskih ustanova "Bambi" i "Plavi Zec" objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 12.02.2016.godine.

 

Po partijama:

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.paracin.rs

 

Plavi Zec


https://portal.ujn.gov.rs

 https://www.paracin.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Paraćin nabavku javnih radova na sanaciji reke Suvare kod naselja Gornja Mutnica objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana i sajtu naručioca dana 12.02.2016.godine.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs

 

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Izgradnja mosta preko reke Tamnave (Zukve – Batalage ) - objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Sanacija i dogradnja mosta na reci Rasnici- objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rsPoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Koceljeva nabavku javnih radova - Izgradnja mosta preko Lukića potoka - objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 12.02.2016.godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za javnu nabavku radova - Rekonstrukcija mosta na put Podgorac - Pardik opština Ražanj, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 12.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/kd-most-podgorac-pardik-op%C5%A1tiina-ra%C5%BEanj.pdf 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za JN 124 Sanacija dva klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Valjevo – Kosjerić od km 153+412 do km 153+456 i na km 154+168 i klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Kosjerić – Požega, Kalenić (Zlatna doline) na km 186+725 objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu JP „Putevi Srbije“ dana 12.02.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs

 


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacije za JN 118/2015 – Sanacija klizišta na državnom putu I-B reda br. 21 deonica Valjevo – Kosjerić od km 159+734 do km 159+770 i dva klizišta na državnom putu II-B reda br. 342 deonioca Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub od km 3+610 do km 3+710 i od km 3+480 do km 3+565 objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 12. februara 2016. godine
 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 10. februara 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija Opštine Ub - za javnu nabavku radova - br. 1.3.4 - Radovi na sanaciji zgrade osnovne škole „Milan Munjas“ u Ubu, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca 08.02.2016. godine:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.opstinaub.org.rs


https://bit.ly/1nXG6q7


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 05.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Produženje roka - Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine LJig za javnu nabavku radova na sanaciji srednje škole '''1300 kaplara'' objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 18.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija opštine Svilajnac za javnu nabavku radova na sanaciji zgrade ambulante u naseljenom mestu Kušiljevo opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki dana 02.02.2016.godine

https://portal.ujn.gov.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Malo Crniće, za javnu nabavku Sanacija dela puta Kravlji Do Šljivovac, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu Opštine Malo Crniće, dana 02.februara 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 01. februara 2016. godine.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Grada Smedereva za javnu nabavku radova - sanacija zdravstvene stanice u mestu Kolari, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 14. marta 2016. godine. Produženje roka objavljeno je na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca 21. marta 2016.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta u Đurđevcu preko reke Lipnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.01.2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti


https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija naručioca JP "Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica" za javnu nabavku radova - izgradnja mosta u Rajkoviću preko reke Lepenice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i sajtu naručioca dana 29.01.2016. godine.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Krupanj za javnu nabavku radova – Izgradnja mosta preko reke Kržave na putu L-1 Krupanj-Kržava, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 28. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs


Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova- radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara objavljeni na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 22. januara 2016. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Produženje roka i izmena konkursne dokumentacija Opštine Malo Crniće za javnu nabavku radova na izgradnji mosta preko reke Vitovnice, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 15. januara 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija Opštine Vladimirci za javnu nabavku radova – radovi za projekat sanacije puta Put Banića raskršće- Velika Bara u MZ Jalovik, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na sajtu naručioca dana 31. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.vladimirci.org.rs


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode koji je objavljen u „Službenom glsniku RS“ broj 112/15 od 30. decembra 2015. godine. Zakon je stupio na snagu 31. decembra.2015. godine.


Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na mostu preko potoka u selu Kupinovac opštine Svilajnac objavljeni su na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca 31. decembra 2015. godine.

https://portal.ujn.gov.rs

 

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

 

https://portal.ujn.gov.rs