Прикажи све вести

У Зајечару у току обнова Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“

07.09.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 143 милиона динара за обнову Основне школе „Љубица Радосављев…

Обновљена школа у селу Кочетин код Жабара

01.09.2018
Основци истуреног одељења Основне школе „Дуде Јовић“ у Кочетину нову школску годину почели су у новој школској згради. Радов…

Зaвршeни рaдoви нa сaнaциjи OШ „Joвaн Пoпoвић“ у Нoвoм Сaду

20.08.2018
Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa издвojилa je вишe oд 75 милиoнa динaрa зa рeкoнструкциjу згрaдe Oснoвнe шкoлe „Joв…

За обнову Клиничког Центра Србије 110 милиона евра

17.08.2018
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће у изградњу нове куле и реконструкцију постојећег објекта Клиничког центр…

Напредују радови на реконструкцији Ургентног центра у Београду

17.08.2018
У реконструкцију зграде Ургентног центра у Београду биће уложено близу 1,8 милиона евра из средстава Развојне банке Савета Е…