All News

Ukupno isplaćeni korisnici - olujno nevreme u julu 2023

28.11.2023
28. novembar 2023. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog progra…

Ukupno isplaćeni korisnici - poplave u maju i junu 2023

27.11.2023
27. novembar 2023. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog progra…

Projekti u toku

16.10.2023
16. oktobar 2023. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, M…

Završeni projekti

16.10.2023
16. oktobar 2023. - U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče obnove objekata javne namene, M…

Ministarstvo za javna ulaganja dobilo najviše priznanje Grada Leskovca

12.10.2023
Ministarstvo za javna ulaganja dobilo je Oktobarsku medalju, najviše priznanje Grada Leskovca, za sve urađeno u prethodnom p…