Прикажи све вести

Обновљена школа "Јован Јовановић Змај" у Трстенику

12.09.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 8 милиона динара за комплетну реконструкцију и адаптацију Осн…

Завршава се обнова и Основне школе у Сибници

11.09.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 18 милиона динара за потпуну реконструкцију истуреног одељења…

Становници Влашког Дола добили нову амбуланту

11.09.2018
Радови на потпуној реконструкцији aмбулaнтe у Влaшкoм Дoлу, oпштинa Жaбaри, су завршени. Зa oбнoву oвoг здрaвствeнoг oбjeктa…

Завршена санација Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Иригу

10.09.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 114 милиона динара за санацију Основне школе „Доситеј Обрадов…

Завршени радови на санацији Основне школе „Арањ Јанош“

07.09.2018
Завршени су радови на адаптацији и санацији Основне школе „Арањ Јанош“ подручно одељење Ором из Кањиже. За комплетну реконст…