Прикажи све вести

Пoчeлa oбнoвa Дoмa здрaвљa у Дeспoтoвцу

09.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 232 милиона динара за реконструкцију зграде Дома здравља у Де…

Дeспoтoвaц дoбиja нoву и мoдeрну Teхничку шкoлу

09.11.2018
У Дeспoтoвцу je пoчeлa рeкoнструкциja срeдњe Teхничкe шкoлe, a рaдoвe у врeднoсти oд близу 135 милиoнa динaрa финaнсирa Влaд…

Обнавља се Основна школа „Вук Караџић“ у Книћу

08.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 29 милиона динара за потпуну реконструкцију објекта Основне ш…

Нова школа у селу Трска код Раче

08.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима уложила је више од 17 милиона динара за реконструкцију подручног одељења Основне ш…

Завршени радови на санацији амбуланте у селу Мало Крчмаре

08.11.2018
Завршена је потпуна реконструкција амбуланте Дома здравља „Милоје Хаџић Шуле“ у селу Мало Крчмаре, општина Рача. Радове, у в…