Архива Документа / 2015

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку - Набавка радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 31. децембра 2015. године


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Ражањ за јавну набавку радова – радови за пројекат реконструкције моста преко Велике реке на општинском путу Подгорац-Пардик , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/%D0%9Aonkursna-dokumentacija-most-podgorac-pardik.pdf


Влада Србије је на седници 25. децембра 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 10915


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова – радови на изградњи мостапреко реке Витовнице , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Кучево за јавну набавку радова – радови на санацији пода фискултурне сале у ОШ ‚‚Угрин Бранковић” Кучево подручна школа у Нересници, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 18. децембра 2015. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs


Измењена конкурсна документација и продужетак рока за подношење понуда за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана

https://portal.ujn.gov.rs
 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова 119/2015 – Санација клизишта на државном путу ИИ А реда бр. 162, деоница: Петровац - Свилајнац, Дубница - Бобово на км 105+760, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 15. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова ЈН бр. 120/2015 – Санација клизишта на државном путу IIБ реда број 355, деоница: Чачак – Шиљковица, Цагање на км. 13+200, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 8. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. децембар 2015. године

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији водоизворишта „Гаревине“ у Лапову, Наручиоца Општине Лапово, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 7. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lapovo.rs

 


 

Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Израда тендерске документације за бране за бујичне воде у ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнава објављени интернет страници наручиоца дана 27. новембра 2015. године.

https://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији терена угроженог клизиштем на локалитету „Гавриловићи“ и “Рзав“ у Лучанима, Наручиоца Општине Лучани, објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца дана 30. новембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lucani.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - Израда габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - изградња мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре у ул. 26.септембар у Круп објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији Каменичке улице у насељеном месту Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. новембра 2015.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Шабац за јавну набавку радова на санацији моста преко Добрићке реке објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sabac.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на Другој фази система за водоснабдевање у насељеном месту Седларе објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.11.2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде Дома Здравља у насељеном месту Седларе општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 18. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs


Општина Уб донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за изградњу школе у селу Калиновац. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 26. октобра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку за израду техничке документације за бране са

акумулацијом ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнави - објављени су на интернет страници наручиоца 20. октобра 2015. године.

 

https://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - изградња школе у селу Калиновац општине Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 22.октобра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. октобра 2015. године, док је продужетак рока достављања документације објављен 15. октобра.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs/wp-content/uploads/41-15OK.pdf


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на хлоринаторском постројењу код изворишта Перкићево, општина Свилајнац. 

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на три бујичне преграде и регулацију речног тока у општинама Љубовија, Неготин и Трстеник.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за израду Студије изводљивости повезивања SALW регистрационих система у југоисточној Европи.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за пројекат финансијски рационално управљање пловним путевима и путевима у Србији.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме зе Сектор за ванредне ситуације.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме за извориште Перкићево у Свилајнцу.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/
Општина Крупањ донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за мост на реци Ликодри у засеоку Радишићи. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 25. септембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=842362
 

https://www.krupanj.org.rs/index.php?id=70


Општина Горњи Милановац донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке за икзградњу моста на реци Дичини у Брђанима. Одлука је објављена на порталу Управе за јавне набавке 17. септембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - радови на изградњи моста на реци Ликодри за засеок Радишићи општина Крупањ, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. септембра 2015. године:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за извођење грађевинских радова у oпштинaмa Oсeчинa, Ваљево и Краљево

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи
регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15. 


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радови на изградњи моста на Дичини - Брђани, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. августа 2015. године:

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 198-2015 - набавка опреме за спровођење одбране од поплава: мобилне пумпе за спровођење одбране од поплава, 7 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 197-2015 набавка материјала за спровођење одбране од поплава - полипропиленски џакови за песак - 100.000 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - уређење атарских путева на територији катастарске општине Јаменa - поновљен поступак, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 14. августа 2015. године. 


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


Законом о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) је утврђено да је рад органа државне управе јаван и да су органи државне управе дужни да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја je Снежана Поповић snezana.popovic@obnova.gov.rs

 


 

Влада Србије је на седници 6. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 69/15


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за инфраструктурне пројекте у у oпштинaмa Oсeчинa, Свилajнaц, Вaрвaрин, Вaљeвo, Крaљeвo, Пaрaћин, Лaзaрeвaц и Клaдoвo.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/

 

 


 

Влада Србије је на седници 31. марта 2016. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 

 

 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању Држaвнoг прoгрaмa пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ – за јавну набавку радова Бр. ЈН 26/15 - изградња моста преко реке Обнице за насеље Веселиновићи, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 23. јула 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs
 


 

Влада Србије је на седници 16. јула 2015. године  усвојила Урeдбу o дoпуни Урeдбe o утврђивaњу Држaвнoг прoгрaмa приврeднe дeлaтнoсти нa пoплaвљeнoм пoдручjу. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 63/15


 

Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске инфраструктуре на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Прилог уз уредбу 


Влада Србије је усвојила Измену и допуну Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је 16. јула 2015. године Закон о измени Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији. Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору здравства  која је објављена у Службеном Гласнику број 4/15. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на изради моста преко реке Ресаве у селу Суботица општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. јула 2015. године. Рок за продужење позива за подношење понуда објављен је 21. јула 2015. на Порталу јавних набавки.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Влада је усвојила Закључком 05 Број 217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године. Национални програм доноси се са циљем да се обезбеди општи оквир за израду свеобухватног програма заштите од елементарних непогода, као и за координацију, усмеравање фондова и спровођење активности везаних за смањење ризика, као и управљање истим


 

Влада Србије је на седници одржаној 26. децембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa -Кречење школске зграде ОШ „Филип Вишњић“ Моровић - подручно одељење у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 10. јула 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извођење радова на изради навоза за мостове ЈП 21/15, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26. јуна 205. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs

 

 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - пoпрaвкa згрaдe Meснe зajeдницe у Jaмeни, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11. јуна 205. године. 

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производње електричне енергије и набавке угља за потребе термоелектрана („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Моровић, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 205. године. Предходни поступак, објављен 23. априла 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Влада Србије је на седници одржаној 9. октобра 2014. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 110/2014. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Вишњићево, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 2015. године. Предходни поступак, објављен 15. априла 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Влада Србије је на седници одржаној 2. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и детаљни приказ мера и активности које је потребно спровести у циљу обнове и санације последица поплава на електроенергетским објектима за дистрибуцију електричне енергије


Преглед јавних набавки спроведених по Закону о отклањању последица поплава у Републици Србији (,,Службени гласник РС”, бр. 75/14) у 2015.год. Преглед је доставила Дирекција за изградњу града ВаљеваПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Коцељева - за јавну набавку радова - Санација базена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20. маја 2015. године. Предходни поступак,. објављен 4. маја 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs/


 

Влада Србије је на седници одржаној 25. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива објављену у „Службени гласник РС“, бр. 103/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.Уредбa о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање усвојена је на седници Владе Србије одржаној 24. септембра 2014. године. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници одржаној 14. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 100/2014. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


 

Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Уредбу о државном програму обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима. Државни програм ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм усвојен је и Преглед оштећене телекомуникационе инфраструктуре, мрежа, система и средстава, укључујући и оштећене објекте инфраструктуре електронских комуникација (кабловска канализација)Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-302/14-И/Л.С./реб - за јавну набавку услуге Техничка контрола "Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине , објављени су на Порталу јавних набавки дана 8.априла 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rsВлада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање  која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм обнове усвојен је предлог оштећених водних објеката за уређење


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Поправка зграде фудбалског клуба "Граничар" у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 1. априла 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rsВлада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове у сектору саобраћаја која је објављена у „Службени гласник РС“, бр. 86/2014. Уредба о државном програму ступила је на снагу нардног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Уз државни програм  усвојени су и прилози који прате државни програм обнове у сректору саобраћаја.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Уређење атарских путева на територији катастарске општине Јамена., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rsВлада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Каналска мрежа у Јамени, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 30. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Влада Србије је на седници одржаној 8. августа 2014. године усвојила Уредбу о начину верификације штета садржаних у извештајима  о процени штета јединица локалне самоуправе. Уредба  је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈН 1/2015 радови - Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, изградња новог моста преко Подвршке реке код Милутиновца, ИД 1298, на km. 21+549, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 27. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rsВлада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Извештај о реализацији набавки спроведених на основу Закона о отклањању последица поплава РС, а на основу спроведене јавне набавке у Јавном предузећу “Електромрежа Србије” објављен је на порталу ЕМС 23. марта 2015. године.

 

https://www.ems.rs/


 

Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове за кориснике порушених породичних стамбених објеката која је објављена у Службеном гласнику бр. 77/14. Државни програм обнове ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за набавку добара - Поправка школске зграде ОШ "Филип Вишњић" Моровић - подручно одељење у Јамени., објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 27. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


 

Влада Србије је на седници која је одржана 22. маја 2014. године усвојила Уредбу о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја. Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид 639163 - за набавку добра - евро дизела за пољопривреднике у насељу Јамена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 13. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за У-301/14-И/Л.С./реб - за за набавку услуге "Израда Главног пројекта адаптације далековода 110 кV бр: 107/1 и 120/1, због укрштања са будућим објектима интервентне заштите ПК „Тамнава-Западно поље“ и ПК „Велики Црљени“ од водних токова Колубаре, Пештана и Враничине“ , објављени су на Порталу јавних набавки дана 13. марта 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 638/14-401/3-LS-S - за набавку добара  "Редуктори" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. марта 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за Р-056/14-П/ЛС-РЕБ- за набавку радова "Санација објеката и опреме Огранка Прерада" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 25. фебруара 2015. године.

 


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 653/14-620-ЛС- за набавку дoбара транспортне траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 9. фебруара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.2/П Градског центра за социјални рад Београд - Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско занатским радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду,Одељење Обреновац по систему "кључ у руке", у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. децембра 2014. године:

 

https://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26

 

https://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 643/14-504-ЛС - за набавку добара каблови и електромотори, објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. фебруара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за У-291/14-К/ЛС - Израда спојева са заменом гумене траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. јануара 2015. године.
 

https://portal.ujn.gov.rs 


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-050/14-Д/ЛС - Реконструкција објекта Управне зграде, објављени су на Порталу јавних набавки дана 20. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН У-287/14-К/ЛС - Сервисирања центрифугалне пумпе DH58-35 (ЈUGOTURBINA), објављени су на Порталу јавних набавки дана 21. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за ЈН Р-052/14-И - Изградња објеката интервентне заштите пк „Тамнава-Западно поље“ и пк „Велики Црљени“ од водних токова Враничине и Скобаља после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19 јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН Р-051/14-И - интервентна реконструкција бране „Кладница“ после велике поплаве, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН У-293/14-К/ЛС - регенерација транспортних трака, објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 245/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈН 244/2014 радови - Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIА реда број 141 и насеља Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ID 10004) објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs