• Пројекти у току

  24. март 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката

 • Пројекти у припреми

  24. март 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката

 • Завршени пројекти

  24. март 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак завршених

 • Други позив за достављање приоритетних објеката за санацију

  17. март 2017.  - У складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе