Активности

Обнова објеката јавне намене

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањима је ново тело Владе Републике Србије чији ће посао бити управљање пројектима обнове…

Обнова након елементарних непогода

11.08.2020
Канцеларија за управљање јавним улагањима је тело Владе Републике Србије чији је посао управљање пројектима обнове и пружања…