Aktivnosti

Obnova objekata javne namene

16.07.2021
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je novo telo Vlade Republike Srbije čiji će posao biti upravljanje projektima o…

Obnova nakon elementarnih nepogoda

11.08.2020
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je telo Vlade Republike Srbije čiji je posao upravljanje projektima obnove i pr…