Прикажи све вести

Обнова објеката јавне намене - пројекти у припреми

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације Списак садржи информац…

Обнова објеката јавне намене - завршени објекти

16.07.2021
Канцеларија за управљање јавним улагањем ће редовно објављивати спискове који ће садржати информације о динамици реализације…

Обнова након елементарних непогода

11.08.2020
Канцеларија за управљање јавним улагањима је тело Владе Републике Србије чији је посао управљање пројектима обнове и пружања…

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

11.08.2020
Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, …