Пројекти обнове

Државни програм обнове оштећених oбјеката рудне производње и снабдевања

 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ   Уредбa о утврђивању Државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања


 

Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за производњу електричне енергије

 

Влада Србије је на седници одржаној 15. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производње електричне енергије и набавке угља за потребе термоелектрана („Службени гласник РС“, бр. 112/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ   Уредбa о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за производњу електричне енергије и набавку угља за потребе термоелектрана


Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије

 

Влада Србије је на седници одржаној 2. октобра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ   Уредбa о утврђивању Државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за дистрибуцију електричне енергије


 Преузмите документ  Прилог 1


Државни програм помоћи пољопривредним произвођачима

 

Влада Србије је на седници одржаној 25. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним поризвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива („Службени гласник РС“, бр. 103/2014). Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ   Уредбa о утврђивању Државног програма помоћи пољопривредним поризвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива


Државни програм обнове јавних објеката у сектору образовања

 

Влада Србије је на седници одржаној 14. септембра 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања, која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 100/2014 од 15. септембра 2014. године. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Уредбa о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у сектору образовања, са Прилогом


Државни програм обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима

 

Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Државни програм обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Уредбa о утврђивању државног програма обнове телекомуникационе инфраструктуре на поплављеним подручјима


 Преузмите документ  Прилог 1


Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије

 

Влада Србије је на седници која је одржана 4. септембра 2014. године усвојила Државни програм обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Уредбa о утврђивању државног програма обнове оштећених електроенергетских објеката за пренос електричне енергије


Државни програм обнове у сектору саобраћаја

 

Влада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Државни програм обнове у сектору саобраћаја на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Уредба о државном програму обнове у сектору саобраћаја


 Преузмите документ  Прилози који прате државни програм обнове у сектору саобраћаја


Државни програм обнове за сектор водопривреде

 

Влада Србије је на седници која је одржана 14. августа 2014. године усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање („Службени гласник РС“, бр. 86/2014).

 

 Преузмите документ  Уредба о државном програму обнове оштећених водних објеката


 Преузмите документ  Преглед оштећених водних објеката за уређење

 

Уредбa о измени Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање усвојена је на седници Владе Србије одржаној 24. септембра 2014. године. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Уредба о изменама Државног програма обнове оштећених водних објеката


Државни програми обнове порушених и оштећених породичних стамбених објеката

 

Влада Србије је на седници која је одржана 24. јула 2014. године усвојила Државне програме обнове порушених и оштећених стамбених објеката на подручјима поплављеним током маја ове године. Државни програми ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

 Преузмите документ  Државни програм обнове оштећених објеката


 Преузмите документ  Државни програм обнове порушених објеката


Подела нафтних деривата пољопривредницима са поплављених подручја

 

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја координира у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и локалним самоуправама поделу нафтних деривата пољопривредницима са поплављених подручја.  Подела ће се обављати на бензинским станицама компаније НИС а.д., у периоду од 17. до 21. јула 2014. године, у времену  од 7.00 до 19.00  часова, на локацијама коју је за ту намену одредило предузеће НИС а.д. Нови Сад. Нафтне деривате могу подићи пољопривредни произвођачи, физичка лица и пољопривредна газдинства у угроженим подручјима, а која се налазе на коначном списку које је утврдило Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

 

 Преузмите документ  Преглед површина за пресејавање и локације поделе горива