Projekti obnove

Državni program obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja


 

Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 15. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnje električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana („Službeni glasnik RS“, br. 112/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavku uglja za potrebe termoelektrana


Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 2. oktobra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS“, br. 105/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije


 Preuzmite dokument  Prilog 1


Državni program pomoći poljoprivrednim proizvođačima

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 25. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim porizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva („Službeni glasnik RS“, br. 103/2014). Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći poljoprivrednim porizvođačima na poplavljenim područjima za nabavku mineralnog đubriva


Državni program obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja

 

Vlada Srbije je na sednici održanoj 14. septembra 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 100/2014 od 15. septembra 2014. godine. Uredba o utvrđivanju Državnog programa je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u sektoru obrazovanja, sa Prilogom


Državni program obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima

 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Državni program obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima. Državni program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove telekomunikacione infrastrukture na poplavljenim područjima


 Preuzmite dokument  Prilog 1


Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije

 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 4. septembra 2014. godine usvojila Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Državni program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije


Državni program obnove u sektoru saobraćaja

 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Državni program obnove u sektoru saobraćaja na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Državni program stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Uredba o državnom programu obnove u sektoru saobraćaja


 Preuzmite dokument  Prilozi koji prate državni program obnove u sektoru saobraćaja


Državni program obnove za sektor vodoprivrede

 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 14. avgusta 2014. godine usvojila Uredbu o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS“, br. 86/2014).

 

 Preuzmite dokument  Uredba o državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata


 Preuzmite dokument  Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje

 

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje usvojena je na sednici Vlade Srbije održanoj 24. septembra 2014. godine. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Uredba o izmenama Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata


Državni programi obnove porušenih i oštećenih porodičnih stambenih objekata

 

Vlada Srbije je na sednici koja je održana 24. jula 2014. godine usvojila Državne programe obnove porušenih i oštećenih stambenih objekata na područjima poplavljenim tokom maja ove godine. Državni programi stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

 

 Preuzmite dokument  Državni program obnove oštećenih objekata


 Preuzmite dokument  Državni program obnove porušenih objekata


Podela naftnih derivata poljoprivrednicima sa poplavljenih područja

 

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja koordinira u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i lokalnim samoupravama podelu naftnih derivata poljoprivrednicima sa poplavljenih područja.  Podela će se obavljati na benzinskim stanicama kompanije NIS a.d., u periodu od 17. do 21. jula 2014. godine, u vremenu  od 7.00 do 19.00  časova, na lokacijama koju je za tu namenu odredilo preduzeće NIS a.d. Novi Sad. Naftne derivate mogu podići poljoprivredni proizvođači, fizička lica i poljoprivredna gazdinstva u ugroženim područjima, a koja se nalaze na konačnom spisku koje je utvrdilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

 Preuzmite dokument  Pregled površina za presejavanje i lokacije podele goriva