Обнова након елементарних непогода

Локална инфраструктура (већи пројекти)

14.07.2015
У сарадњи с ЕУ, Канцеларија је обезбедила финансирање пројекта обнове водовода у Трстенику, у укупној вредности од 30 милион…

Енергетика

14.07.2015
У сарадњи са Светском банком обезбеђено је финансирање пројекта испумпавања воде из колубарског површниског копа угља Тамнав…