Обнова након елементарних непогода

Списак исплаћених пољопривредних газдинстава

13.01.2015
Београд, 13. јануар 2015. године – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Држ…