Обнова након елементарних непогода

Списак исплаћених пољопривредних газдинстава

13.01.2015
Београд, 13. јануар 2015. године – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Држ…

Списак правоснажних решења за срушене стамбене објекте где постоји основана сумња да је до издавања дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја

26.05.2015
Београд, 26. мај 2015. године – У циљу упознавања јавности са исходом процеса верификације издатих правоснажних решења за по…

Локална инфраструктура (већи пројекти)

14.07.2015
У сарадњи с ЕУ, Канцеларија је обезбедила финансирање пројекта обнове водовода у Трстенику, у укупној вредности од 30 милион…

Енергетика

14.07.2015
У сарадњи са Светском банком обезбеђено је финансирање пројекта испумпавања воде из колубарског површниског копа угља Тамнав…