Апликација за локалне самоуправе

Канцеларија за управљање јавним улагањима (некада Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја) у сарадњи са Управом за аграрна плаћања, а у циљу ефикасног спровођења Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на поплављеном подручју за отклањање последица поплава на и у пољопривредном земљишту, je израдила онлине апликацију за унос података о корисницима права на државну помоћ.

 

Апликација је креирана како би унети подаци били тачни и систематизовани на адекватан начин у циљу брже и ефикасније реализације Државног програма.

Oнлине апликација за унос података локалних самоуправа налази се на следећем линку registar.obnova.gov.rs