Aplikacija za lokalne samouprave

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (nekada Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja) u saradnji sa Upravom za agrarna plaćanja, a u cilju efikasnog sprovođenja Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenom području za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu, je izradila online aplikaciju za unos podataka o korisnicima prava na državnu pomoć.

 

Aplikacija je kreirana kako bi uneti podaci bili tačni i sistematizovani na adekvatan način u cilju brže i efikasnije realizacije Državnog programa.

Online aplikacija za unos podataka lokalnih samouprava nalazi se na sledećem linku registar.obnova.gov.rs