Архива Документа / 2016 / Март

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - Изградња моста на реци Ликодри за Добри Поток и Липеновић, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Младеновац за јавну набавку радова на објекту ОШ Свети Сава у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.mladenovac.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Лукавица, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - изградња моста на реци Лукавица у МЗ Шопић, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 29. марта 2016. године. 

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Чукарица  – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Аца Милосављевић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.03.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cukarica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на адаптацији и санацији зграде Основне школе "Херој Радмила Шишковић" у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедеревска Паланка – за јавну набавку радова- Радови на санацији мокрих чворова зграде Дома здравља у Смедеревској Паланци, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 21.03.2016.године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.smederevskapalanka.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у Радаљској бањи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016.године.

 


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко Велике реке у Подгају објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације,измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.malizvornik.rs


Измена позива за подношење понуда и конкурсне документације - појашњење конкурсне документације, измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда општине Мали Зворник – за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Борине у Доњој Борини објављени су на Порталу јавних набавки наручиоца дана 25.03.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.malizvornik.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Гроцка за јавну набавку радова - Адаптација здравствене станице у Бегаљици, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 16. марта 2016. године. Продужење рока и измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 24. марта 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


www.jpdirekcija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Крагујевца за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији политехничке школе у Крагујевцу, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kragujevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Ражањ - за јавну набавку радова - Санација дела општинског пута Л17 Ражањ-Пардик - објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку радова - Изградња моста на путном правцу Загорица-Маскар преко реке Кубршнице - објављени су на Порталу јавних набавки 09.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин  - за јавну набавку радова - Набавка грађевинско-занатских радова на санацији Машинско-електротехничке школе објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 01.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку - Радови на санацији зграде Дома здравља ''др Миленко Марин'' – објекат Поликлинике у Лозници, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.03.2016. године.

 


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.loznica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова - обнова зграде здравствене станице у Бањи Ковиљачи Дом здравља "Др.Маринко Марин", објављени су на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација Града Смедерева за јавну набавку радова - санација здравствене станице у месту Колари, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 14. марта 2016. године. Продужење рока објављено је на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 21. марта 2016.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs