Архива Документа / 2016 / Октобар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Сомбора - за јавну набавку радова - Набавка радова на санацији ОШ "Никола Вукичевић" у Сомбору, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.sombor.rs/


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Бачка Паланка – за јавну набавку радова на санацији Основне школе „15. октобар“ Пивнице, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца дана 31.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.backapalanka.rs


 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Ивањица- за јавну набавку радова на адаптацији
објекта бр. 6 (медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 31.10. 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://ivanjica.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Тител – за јавну набавку радова – Санација и адаптација објекта амбуланте у Мошорину објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinatitel.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лебане - за јавну набавку радова – Замена постојеће фасадне столарије и браварије на згради Дома здравља у Лебану, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Темерин за  јавну набавку радова санација објекта ОШ "Петар Кочић" Темерин,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10. 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Медвеђа- за  јавну набавку радова – на санацији и адаптацији објекта Дома здравља у  Медвеђи, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 25.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://medvedja.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Вук Караџић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки и на званичној интернет сраници наручиоца дана 24.10.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Врања за јавну набавку грађевинских радова на реконструкцији објекта основне школе "Светозар Марковић" у Врању, објављени су на Порталу јавних набавки дана
и на званичној интернет сраници наручиоца 24.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vranje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце  - за јавну набавку радова - Реконструкција објекта Дома здравља,  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.vlasotince.org.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Гимназије "Стеван Јаковљевић" и Техничке школе Власотинце, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Кнић за јавну набавку грађевинских радова на препокривању крова Д.З.у Книћу, З.С. у Гружи и Топоници, објављени су на порталу јавних набавки дана 26.10.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Пландиште - за јавну набавку радова - Реализација пројекта санације основне школе и фискултурне сале  „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 25.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zabari.org.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Прокупље за јавну набавку радова на санацији и унапређењу Средње пољопривредне школе "Р.Ј.Сеља" у Прокупљу, објављени су на Порталу јавних набавки дана
27.10.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.prokuplje.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Куршумлија за јавну набавку радова - Извођење радова на санацији ОШ „Милоје Закић“ у Куршумлији, објављени су на порталу јавних набавки и наручиоца дана 28.10.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Власотинце - за јавну набавку радова - Реконструкција Основне школе Карађорђе Петровић - Истурено одељење Бољаре, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 21.10.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vlasotince.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сврљиг - зa jaвну нaбaвку рaдoвa на реконструкцији објекта основне школе "Добрила Стамболић" у Сврљигу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и интeрнeт стрaници oпштинe 20.10.2016. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs


www.svrljig.rs