Архива Документа / 2015 / Септембар

 Општина Крупањ донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за мост на реци Ликодри у засеоку Радишићи. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 25. септембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=842362
 

https://www.krupanj.org.rs/index.php?id=70


Општина Горњи Милановац донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке за икзградњу моста на реци Дичини у Брђанима. Одлука је објављена на порталу Управе за јавне набавке 17. септембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - радови на изградњи моста на реци Ликодри за засеок Радишићи општина Крупањ, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 16. септембра 2015. године:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за извођење грађевинских радова у oпштинaмa Oсeчинa, Ваљево и Краљево

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи
регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15. 


 

Влада Србије је на седници 28. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 75/15