Архива Документа / 2015 / Децембар

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку - Набавка радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 31. децембра 2015. године


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Ражањ за јавну набавку радова – радови за пројекат реконструкције моста преко Велике реке на општинском путу Подгорац-Пардик , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/%D0%9Aonkursna-dokumentacija-most-podgorac-pardik.pdf


Влада Србије је на седници 25. децембра 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допуни уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 10915


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова – радови на изградњи мостапреко реке Витовнице , објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Кучево за јавну набавку радова – радови на санацији пода фискултурне сале у ОШ ‚‚Угрин Бранковић” Кучево подручна школа у Нересници, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 18. децембра 2015. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kucevo.rs


Измењена конкурсна документација и продужетак рока за подношење понуда за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана

https://portal.ujn.gov.rs
 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова 119/2015 – Санација клизишта на државном путу ИИ А реда бр. 162, деоница: Петровац - Свилајнац, Дубница - Бобово на км 105+760, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 15. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова ЈН бр. 120/2015 – Санација клизишта на државном путу IIБ реда број 355, деоница: Чачак – Шиљковица, Цагање на км. 13+200, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 8. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. децембар 2015. године

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији водоизворишта „Гаревине“ у Лапову, Наручиоца Општине Лапово, објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 7. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.lapovo.rs

 


 

Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за израду габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Измењена конкурсна документација за изградњу мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре - Општина Крупањ објављена је на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs