Архива Документа / 2015 / Октобар

 

Општина Уб донела је одлуку о измени конкурсне документације и продужењу рока за поступак јавне набавке за изградњу школе у селу Калиновац. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 26. октобра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку за израду техничке документације за бране са

акумулацијом ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнави - објављени су на интернет страници наручиоца 20. октобра 2015. године.

 

https://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку - изградња школе у селу Калиновац општине Уб, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 21. октобра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.opstinaub.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 22.октобра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 12. октобра 2015. године, док је продужетак рока достављања документације објављен 15. октобра.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.direkcija-valjevo.rs/wp-content/uploads/41-15OK.pdf


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на хлоринаторском постројењу код изворишта Перкићево, општина Свилајнац. 

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за грађевинске радове на три бујичне преграде и регулацију речног тока у општинама Љубовија, Неготин и Трстеник.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за израду Студије изводљивости повезивања SALW регистрационих система у југоисточној Европи.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за пројекат финансијски рационално управљање пловним путевима и путевима у Србији.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме зе Сектор за ванредне ситуације.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендер за набавку опреме за извориште Перкићево у Свилајнцу.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/