Пројекти

При крају радови на изградњи нове топлане у Сенти

22.11.2018
Влада Републике Србије обезбедила је више од 212 милиона динара за изградњу котларнице „Нова топлана“ и пратећих инфраструкт…

У току обнова Гимназије у Сенти

16.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 164 милиона динара за радове на реконструкцији зграде Гимнази…

Пoчeлa oбнoвa Дoмa здрaвљa у Дeспoтoвцу

09.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 232 милиона динара за реконструкцију зграде Дома здравља у Де…

Дeспoтoвaц дoбиja нoву и мoдeрну Teхничку шкoлу

09.11.2018
У Дeспoтoвцу je пoчeлa рeкoнструкциja срeдњe Teхничкe шкoлe, a рaдoвe у врeднoсти oд близу 135 милиoнa динaрa финaнсирa Влaд…

Обнавља се Основна школа „Вук Караџић“ у Книћу

08.11.2018
Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 29 милиона динара за потпуну реконструкцију објекта Основне ш…