Архива Документа / 2017 / Март

 

Влада Србије је на седници одржаној 17. марта 2017. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе . Уредба је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС".