Архива Документа / 2017 / Фебруар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Суботице - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - адаптација објекта ОШ „Соња Маринковић“, Суботица, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 13.02.2017.

 

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.subotica.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Сента, за јавну набавку радова - Адаптација и енергетска санација зграде Дома здравља у Сенти, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца општина Сента дана 13.02.2017. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zenta-senta.co.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП Дирекције за изградњу општине Жабари - за јавну набавку радова – “Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе "Дуде Јовић", општина Жабари", објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари дана 7.2.2017. године.

https://portal.ujn.gov.rs