Архива Документа / 2016 / Септембар

 

Аустријска агенција за развој (Austrian Development Agency) у име Јавног водопривредног предузећа ,,Београдводе" као инвеститора, расписала је јавну набавку за радове на рехабилитацији дренажних канала (чишћење талога муља) у Обреновцу и Сурчину, уз финансијску помоћ Европске уније. Отворени тендерски поступак се спроводи у складу са одредбама аустријског Савезног закона о јавним набавкама (Bundesvergabegesetz).


Званично обавештење о тендеру објављено је на следећем линку: https://www.auftrag.at

 

Особа за контакт/додатне информације:

Wolf Theiss Rechtsanwälte, e-mail: lubica.palenikova@wolftheiss.com , fax: +43 1 515 10 665354


Позив за подношење понуда за Прoвeрa тeхничкe испрaвнoсти (тeхнички приjeм) извeдeних рaдoвa нa oбjeктимa путнe инфрaструктурe пoгoђeнe пoплaвaмa у Србиjи, преко УНОПС објављени су 1.септембра 2016. на интернет страници

https://www.europeanprogres.org