Архива Документа / 2016 / Април

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Обреновац за јавну набавку радова - Санација уређеног корита  Баричке реке бр. Р-5/2016  објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.obrenovac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу Л-9 Комирић-Белотић-Бела Црква преко реке Јадар објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.4.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://osecina.com

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина-за јавну набавку радова-изградња моста на локалном путу у селу Лопатањ преко Лопатањске реке објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца  26.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Осечина- за јавну набавку радова – изградња моста на локалном путу за Братачић преко реке Пецка објављени су на Порталу јавних набавки  и наручиоца 26.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Санација дела фасаде и реконструкција крова зграде Основне школе ,,Бранко Радичевић“ у Мелници, општина Петровац на Млави“ објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 26.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова-Инвестиционо одржавање здравствене амбуланте у Рановцу,општина Петровац на Млави објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Топола - за јавну набавку ЈНВВ 09/2016 - Изградња моста преко Никољске реке.- објављени су на Порталу јавних набавки 22.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Санација корита реке Грабовице у Љубовији, редни број ЈН 13/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 13.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг - за јавну набавку радова - Молерски радови и замена унутрашње столарије на згради школе 1300 каплара у Љигу, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 08.04.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Лајковац - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Колубаре на путу Лајковац - Пепељевац, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijalajkovac.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Изградња моста преко реке Љубовиђе на путу за село Скрајник, редни број ЈН 12/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 07.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rsПозив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца општине Крупањ за јавну набавку - санације водовода Голубовац, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова – Санација клизишта на државном путу I B реда бр. 22, деоница: Краљево – Ушће, место Пивница код Богутовачке бање на км 390+050 и клизишта на државном путу IIA реда број 181, деоница: Дракчићи – Пекчаница на км 14+400, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 05.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку - Радови на санацији зграде Основне школе „Милан Ракић“ у селу Дучић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У ГОРЊЕМ ЛАЈКОВЦУ ПРЕКО ДУБОКОГ ПОТОКА, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - ИЗГРАДЊА МОСТА У КОЗОМОРУ ПРЕКО РЕКЕ МАНАСТИРИЦЕ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 06.04.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Полошнице у засеоку Дуњићи у Сечој Реци, општина Косјерић, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 04.04.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kosjeric.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Лазаревац за јавну набавку радова - обнова амбуланте у Великим Црљенима, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 1. априла 2016. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lazarevac.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Косјерић - за јавну набавку - Набавка радовa на реконструкцији инсталација водовода и канализације у Дому здравља „Др Димитрије Питовић“ - објављени су на Порталу јавних набавки 20.04.2016. године. 

https://portal.ujn.gov.rs

https://kosjeric.rs