Архива Документа / 2016 / Фебруар

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Средње школе "Вук Караџић" у Љубовији, редни број ЈН 7/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љубовија - за јавну набавку радова - Набавка радова на адаптацији и санацији зграде Дома здравља у Љубовији, редни број ЈН 6/2016, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници општине 27.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документацијa за јавну набавке радова на реконструкцији и доградњи зграде ОШ "Драган Маринковић" у Адранима, град Краљево, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 25.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs 

 

https://www.kraljevo.org


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у Белој Цркви, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 24.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" , Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.koceljeva.gov.rs


Измена конкурсне документације наручиоца за јавну набавку радова на санацији зграде Здравствене Амбуланте у месту Драгиње, Општина Коцељева, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 23.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку Набавка радова на згради амбуланте у насељеном месту Седларе општине Свилајнац - друга фаза радова објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и измена конкурсне документације наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку бр. 3/2016 - радови - Радови на санацији и адаптацији зграде Основне школе „Живојин Мишић“ у месту Рајковић општине Мионица, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcijamionica.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на Санацији два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 153+412 до km 153+456 и на km 154+168 и клизиште на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долина) на km 186+725 објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Информација о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница: Ваљево – Косјерић од km 159+734 до km 159+770 и два клизишта на државном путу ii-б реда бр. 342 деоница: Ваљево (Иверак) – Караула – Уб ,од km 3+610 до km 3+710 и од km3+480 до km3+565” објављени су на сајту наручиоца и порталу јавних набавки дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.putevi-srbije.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца Општина Ваљево за јавну набавку радова на санацији зграде медицинске школе "Др.Миша Пантић", објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


https://www.valjevo.rs

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - поправка моста преко реке Млаве у насељу Каменово, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за изградњу и развој општине Петровац на Млави" за јавну набавку радова - изградња моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 19.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.direkcija-petrovac.com


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Смедерево за јавну набавку радова изградње моста преко реке Раље, објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevo.org.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за набавку јавних радова изградње моста преко реке Богоштице на путу L-6 Крупањ - Томањ објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 17.02.2016.године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин за набавку јавних радова на санацији предшколских установа "Бамби" и "Плави Зец" објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.

 

По партијама:

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.paracin.rs

 

Плави Зец


https://portal.ujn.gov.rs

 https://www.paracin.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Параћин набавку јавних радова на санацији реке Суваре код насеља Горња Мутница објављени су на Порталу јавних набавки дана и сајту наручиоца дана 12.02.2016.године.
 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.paracin.rs

 

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко реке Тамнаве (Зукве – Баталаге ) - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Санација и доградња моста на реци Расници- објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rsПозив за подношење понуда и конкурсна документација општине Коцељева набавку јавних радова - Изградња моста преко Лукића потока - објављени су на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.koceljeva.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за јавну набавку радова - Реконструкција моста на пут Подгорац - Пардик општина Ражањ, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 12.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://media2.razanj.org/2015/12/kd-most-podgorac-pardik-op%C5%A1tiina-ra%C5%BEanj.pdf 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 124 Санација два клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 153+412 до км 153+456 и на км 154+168 и клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Косјерић – Пожега, Каленић (Златна долине) на км 186+725 објављени су на Порталу јавних набавки и сајту ЈП „Путеви Србије“ дана 12.02.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.putevi-srbije.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурснa документације за ЈН 118/2015 – Санација клизишта на државном путу I-Б реда бр. 21 деоница Ваљево – Косјерић од км 159+734 до км 159+770 и два клизишта на државном путу ИИ-Б реда бр. 342 деониоца Ваљево (Иверак) – Караула – Уб од км 3+610 до км 3+710 и од км 3+480 до км 3+565 објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 12. фебруара 2016. године
 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.putevi-srbije.rs


Продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 10. фебруара 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Општине Уб - за јавну набавку радова - бр. 1.3.4 - Радови на санацији зграде основне школе „Милан Муњас“ у Убу, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 08.02.2016. године:

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.opstinaub.org.rs


https://bit.ly/1nXG6q7


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 05.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Продужење рока - Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Љиг за јавну набавку радова на санацији средње школе '''1300 каплара'' објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде амбуланте у насељеном месту Кушиљево општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 02.02.2016.године

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Мало Црниће, за јавну набавку Санација дела пута Крављи До Шљивовац, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту Општине Мало Црниће, дана 02.фебруара 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 01. фебруара 2016. године.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs