Архива Документа / 2016 / Новембар

 

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних радова на санацији оштећења водних објеката за заштиту насеља и индустријске зоне у Лучанима од великих вода реке Бјелице и њених притока који су објављени 10.11.2016. године на сајту наручиоца.

https://www.srbijavode.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈВП "Србијаводе" за јавну набавку хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганић, Општина Рашка, од велике воде реке Рашке који су објављени 14.11.2016. године на сајту наручиоца.

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова адаптације и санације објекта амбуланте у насељеном месту Бобово општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016.године


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација Града Ниша,Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији Дома здравља Ниш који су објављени 01.11.2016. године на Порталу јавних набавки и наручиоца.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ni.rs