Архива Документа / 2016 / Јануар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Ђурђевцу преко реке Липнице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti


https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација наручиоца ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" за јавну набавку радова - изградња моста у Рајковићу преко реке Лепенице, објављени су на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца дана 29.01.2016. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

https://direkcijamionica.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Крупањ за јавну набавку радова – Изградња моста преко реке Кржаве на путу Л-1 Крупањ-Кржава, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 28. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Измена конкурсне документацијe и продужење рока за подношење понуда Општине Владимирци за јавну набавку радова- радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара објављени на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 22. јануара 2016. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vladimirci.org.rs


Продужење рока и измена конкурсне документација Општине Мало Црниће за јавну набавку радова на изградњи моста преко реке Витовнице, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 15. јануара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://dokumenti.opstinamalocrnice.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација Општине Владимирци за јавну набавку радова – радови за пројекат санације пута Пут Банића раскршће- Велика Бара у МЗ Јаловик, објављени су на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца дана 31. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.vladimirci.org.rs


Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о обнови након елементарне и друге непогоде који је објављен у „Службеном глснику РС“ број 112/15 од 30. децембра 2015. године. Закон је ступио на снагу 31. децембра.2015. године.


Измена конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 31. децембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

 

https://portal.ujn.gov.rs