Архива Документа / 2015 / Август

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радови на изградњи моста на Дичини - Брђани, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 28. августа 2015. године:

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs/


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 198-2015 - набавка опреме за спровођење одбране од поплава: мобилне пумпе за спровођење одбране од поплава, 7 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 197-2015 набавка материјала за спровођење одбране од поплава - полипропиленски џакови за песак - 100.000 комада, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 27. августа 2015. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.srbijavode.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - уређење атарских путева на територији катастарске општине Јаменa - поновљен поступак, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 14. августа 2015. године. 


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


 

Влада Србије је на седници 14. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених објеката рудне производње и снабдевања. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 71/15


Законом о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) је утврђено да је рад органа државне управе јаван и да су органи државне управе дужни да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја je Снежана Поповић snezana.popovic@obnova.gov.rs

 


 

Влада Србије је на седници 6. августа 2015. године усвојила Уредбу о изменама и допунама уредбе о утврђивању државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику бр. 69/15


Канцеларија Уједињених нација за развој (УНДП) рaсписaла је тендере за инфраструктурне пројекте у у oпштинaмa Oсeчинa, Свилajнaц, Вaрвaрин, Вaљeвo, Крaљeвo, Пaрaћин, Лaзaрeвaц и Клaдoвo.

Тендерску документацију и остале детаљне информације можете добити на интернет страници УНДП на следећем линку

https://www.undp.org.rs/

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.2/П Градског центра за социјални рад Београд - Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско занатским радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду,Одељење Обреновац по систему "кључ у руке", у отвореном поступку објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. децембра 2014. године:

 

https://www.gcsrbg.org/index.php/2014-03-05-14-08-26

 

https://portal.ujn.gov.rs/Pretraga.aspx?tab=1