Архива Документа / 2015 / Јун

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација ЈП ''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - извођење радова на изради навоза за мостове ЈП 21/15, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 26. јуна 205. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs

 

 


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - пoпрaвкa згрaдe Meснe зajeдницe у Jaмeни, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 11. јуна 205. године. 

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Моровић, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 205. године. Предходни поступак, објављен 23. априла 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Шид - за јавну набавку радова - Санација резервоара за воду у оквиру водовода у насељу Вишњићево, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 4. јуна 2015. године. Предходни поступак, објављен 15. априла 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

www.sid.rs