Архива Документа / 2015 / Мај

 

Преглед јавних набавки спроведених по Закону о отклањању последица поплава у Републици Србији (,,Службени гласник РС”, бр. 75/14) у 2015.год. Преглед је доставила Дирекција за изградњу града Ваљева


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Коцељева - за јавну набавку радова - Санација базена, објављени су на Порталу јавних набавки и наручиоца 20. маја 2015. године. Предходни поступак,. објављен 4. маја 2015 године је обустављен.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.koceljeva.gov.rs/