Архива Документа / 2015 / Фебруар

 

 

Влада Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката спортске инфраструктуре на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

 

Прилог уз уредбу 


Влада Србије је усвојила Измену и допуну Уредбе о утврђивању Државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју. Уредба о утврђивању Државног програма је ступила на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за Р-056/14-П/ЛС-РЕБ- за набавку радова "Санација објеката и опреме Огранка Прерада" , објављени су на Порталу јавних набавки дана 25. фебруара 2015. године.

 


https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 653/14-620-ЛС- за набавку дoбара транспортне траке, објављени су на Порталу јавних набавки дана 9. фебруара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда, обавештење о продужењу рока и Конкурсна документација за 643/14-504-ЛС - за набавку добара каблови и електромотори, објављени су на Порталу јавних набавки дана 4. фебруара 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs