Архива Документа / 2015 / Новембар

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Израда тендерске документације за бране за бујичне воде у ''Памбуковица'' на реци Уб и ''Каменица'' на реци Тамнава објављени интернет страници наручиоца дана 27. новембра 2015. године.

https://www.europeanprogres.org


Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова на санацији терена угроженог клизиштем на локалитету „Гавриловићи“ и “Рзав“ у Лучанима, Наручиоца Општине Лучани, објављени на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца дана 30. новембра 2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lucani.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - Израда габионске конструкције у селу Кржава, засеок Троска објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Крупањ за јавну набавку - изградња мостова преко реке Богоштице и преко реке Ликодре у ул. 26.септембар у Круп објављени су на Порталу јавних набавки дана и адреси наручиоца 26. новембра 2015.године.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.krupanj.org.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији Каменичке улице у насељеном месту Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 23. новембра 2015.године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Шабац за јавну набавку радова на санацији моста преко Добрићке реке објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 20. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sabac.rs

 


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде машинске школе у Свилајнцу објављени су на Порталу јавних набавки дана 19. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на мосту преко потока у селу Купиновац општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 19. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на Другој фази система за водоснабдевање у насељеном месту Седларе објављени су на Порталу јавних набавки дана 18.11.2015. године.

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и конкурсна документација општине Свилајнац за јавну набавку радова на санацији зграде Дома Здравља у насељеном месту Седларе општине Свилајнац објављени су на Порталу јавних набавки дана 18. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 18. новембра 2015. године.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.direkcija-valjevo.rs