Архива Документа / 2014 / Септембар

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 176-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Река Бјелица код Лучана (сектор М.13.6); Санација оштећења корита и обезбеђење пропусне моћи Бјелице на деоници од км 0+000 до км 4+450 и формирање пет бујичних преграда у притокама, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487639

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 175-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на водним објектима - Река Чемерница кроз Чачак (сектор М.13.1.): Санација оштећења насипа и обезбеђења пропусне моћи регулчисаног корита на деоници од км 0+000 до км 5+300, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=487646

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 170-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране М.6.2.)-Санација десног насипа уз Лугомир од 5+061 до 5+261, санација регулисаног корита реке Лугомир од км. 0+330 до км.1+112 и од км. 2+529 до км. 2+586 и санација оштећења корита реке Дуленке од км. 0+135 до км. 0+439, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:,

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486734

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 169-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Санација и чишћење регулисаног корита реке Јабланице од ушћа у Јужну Мораву, па узводно 2000 метара, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486717

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 168-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водни објеката – Санација и чишћење регулисаног и нерегулисаног корита Пусте реке у Бојнику, 300 метара узводно и низводно од моста у центру Бојника, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 29. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=486702

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 174-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Оштећења на водним објектима: 1) Десног насипа уз Млаву од Рашанца до Дубочке (ОКЗ); 2) Десног насипа уз Млаву у Петровцу; 3) Левог насипа Млаве од Салаковца до Малог Црнића; 4) Успорни десни насип потока Крављи До; 5) Успорни десни насип Врбничког потока; 6) Успорни леви насип Чокордина; 7) Успорни десни насип Чокордина, објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=483201

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 173-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Оштећења на водним објектима (деоница С.6.), објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 24. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=482979

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 212-2014 ЈП „Путеви Србије“ – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IБ реда број 21, деоница: Шабац – Ужичка Пожега, рехабилитација моста преко реке Тамнаве у Коцељеви на km. 1+399, објављени су на Порталу јавних набавки 22. септембра 2014. године и на интернет презентацији наручиоца 23. септембар 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481106

 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6163:230914-javne-nabavke-br-2122014-periodicno-odrzavanje-mostova-i-tunela-na-drzavnom-putu-ib-reda-broj-21-deonica-sabac-uzicka-pozega-rehabilitacija-mosta-preko-reke-tamnave-u-koceljevi-na-km-1399&catid=23&Itemid=125&lang=sr


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 167-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.7.2)-Оштећења на водним објектима: Регулисано корито реке Љубовиђе од км 0+150 до км 2+106 и десни насип Сабирног канала од 0+000 до км 1+100, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481060

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 166-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране С.4.3.)-Хитна санација обале и обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Церског ободног канала од км. 0+000 до км. 3+850 (у зони ушћа ЦМК у ЦОК) и у зони насеља Петковица и Рибаре, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=481033

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 160-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву од 2+455 до 5+100, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480557

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 165-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката (деоница одбране Д.22.6.) – Оштећење левог насипа реке Пек, обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита од 0+859,05 до 1+109,11, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480905

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 159-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Десна обала корита Раванице у Ћуприји од 1+600 у и десни насип уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480517

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 157-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији оштећења регулисаног корита Јовановачке реке у Брачину у зони бунара за водоснабдевање Ражња (деоница км 0+000 до км 0+138), објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 19. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=479563

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 164-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Десна обала реке Кубршнице:2+950, 3+550, 3+750,4+200, 6+750, 8+920, поток Дреновчић 0+150, лева обала реке Кубршнице 11+810 и 13+790, поток Бојанац 0+100, 0+250 и 0+350 и лева обала Велики Луг 1+710, 1+850, поток Лесковац 0+150, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480801

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 161-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Десна и лева обала регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 1+350 до 2+800, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480631

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 163-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији водних објеката-Санација комплетног оштећења-велики број оштећења регулисаног корита реке Деспотовице (камена облога по дну и косинама), форланда и насипа, на целој деоници км 0+000 - 5+840, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480726

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку 162-2014 ЈВП „Србијаводе“ – Хитни радови на санацији-Санација оштећења регулисаног корита Топоничке реке на деоници од км 0+714,27 до км 3+580,62, објављени су на Порталу јавних набавки и на на порталу наручиоца 22. септембра 2014. године:

 

https://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=480672

 

https://www.srbijavode.rs/home/Javne_nabavke/konkursna_dokumentacija.html